När fungerar din hjärna som bäst?

Helena Kubicek Boye

Publicerades: 24 juni, 2012

Våra kognitiva funktioner, det vill säga sättet vi tar in och gör något av information pågår ständigt i vår hjärna. Ibland kan detta ”kognitiva brus” vara en störande faktor när vi inte klarar av att fokusera och koncentrera oss som vi vill, när stressande tankar gör oss trötta, oroliga och tar vår energi. Men våra kognitiva processer är också såklart vår absolut största tillgång som människor och gör att vi överlever varje dag. Vi problemlöser ständigt i vår tillvaro, om det så gäller att sortera sopor, laga mat, förhandla med en partner eller lägga upp en marknadsföringsstrategi.

Men våra kognitiva processer är nyckfulla och för få av oss jobbar de jämt och metodiskt dygnet runt. Därför kan det vara bra att lära sig hur och när ens egna kognitiva processer är som mest optimala på dygnet. För mig är det definitivt morgon och förmiddag. Det jag uträttar dessa timmar konkurrerar helt klart ut eftermiddagens timmar efter lunch…

Hur tänker du om dina kognitiva processer?

 

– När löser du problem som bäst och är mest kreativ som entreprenör?

 

Och förresten, hoppas du haft en fin midsommar!  🙂  Det hade jag!