Näringsfrämjarna försöker köra vår status i botten

Janne Näsström

Publicerades: 28 februari, 2015

Näringsfrämjande organisationer gör allt för att dra ned statusen på småföretagande. Det låter så enkelt, så enkelt att arbetsmarknadens allra sämst rustade kan hitta en försörjning med egen F-skattesedel.

Sanningen är den motsatta. För att skapa sig en varaktig försörjning i eget företag krävs bredare kompetens än för en börsdirektör. Samma krav ställs på den ensamme företagaren i ett aktiebolag som på Volvo AB.

Varför låtsas näringsfrämjarna att det är så enkelt att driva företag? För att politikerna har beställt fler nya företag och då gör tjänstemännen vad som krävs för att leverera. För de är bara där för sin egen skull, för att skaffa sig lön och ledighet, och tänker sällan på konsekvenserna för dem som startar företag.

Vad värre är, sänkt status betyder sämre möjligheter att få anständigt betalt. För ”alla” vet ju att det vi håller på med är så enkelt.

Sanningen ligger som bekant i betraktarens öga. Vi småföretagare måste lära oss av läkarkåren. Genom ett framgångsrikt fackligt arbete har de skaffat sig en plats närmast Gud med tillhörande villkor och löner. I gamla Sovjetunionen var läkare ett lågstatusyrke, med en hög andel kvinnor. Ändå fick man fram så duktiga läkare att amerikanska sjukhus aktivt rekryterade ryska läkare efter murens fall.

De svenska läkarnas höga status beror på att läkarförbundet lyckats begränsa tillgången på läkare och märkvärdisera yrket. Samtidigt har statusen gått i backen för dem som svarar för den patientnära vården, beroende på närmast fri tillgång på undersköterskor under en följd av år.

Sambandet finns även dokumenterat i forskning, bland annat av Claes Gustavsson vid Åbo Akademi. Han undersökte hur det kommer sig att vi får betalt för vissa aktiviteter och förväntas betala för andra. Hans slutsats var att arbete handlar om produktion av allvar. Ju allvarligare ett yrke upplevs, desto högre blir lönen.

Det är hög tid att politikerna tar oss småföretagare på största allvar.