Nu gör jag en magisk förutsägelse utan kuvert

Janne Näsström

Publicerades: 15 februari, 2015

Förutsägelser är en gammal disciplin inom trolleriet, vanligare förr än idag. Trollkarlen skriver ned en förutsägelse, t ex rätt tipsrad för nästa vecka. Det förslutna kuvertet lämnas till en trovärdig person eller tidningsredaktion. Sedan kommer föreställningen. Den som vaktat kuvertet får komma upp på scenen, sprätta och läsa förutsägelsen högt. Vilken visar sig stämma till punkt och pricka.

Nu ska jag göra en förutsägelse utan kuvert. Den handlar om min fru, som jag skrivit om flera gånger tidigare. Hon tillhör en grupp som är svartlistad på arbetsmarknaden, kvinnor med arbetsskador från vården. Ingen är intresserad av att ta över ansvaret för rehabilitering och sjuklön. Själv är jag i praktiken förbjuden att anställa henne i mitt företag. Straffet är att hon stängs av från vitala delar av trygghetssystemet fram till att jag lägger ned företaget.

Vi har en plan som presenterades för Arbetsförmedlingen för snart ett år sedan. Vi bildar en förening utifrån vår sommarverksamhet med trolleri. En riktig förening med omfattande verksamhet och en styrelse med personer utanför familjen.

Föreningen är bildad och heter Tältvarieténs Vänner. Den ska ordna dagliga föreställningar i landets enda varietétält under sex veckor denna sommar. Artister är preliminärbokade och allt är klart för att hustrun ska gå in som projektledare. Haken är att föreningen behöver lönebidrag på samma nivå som flera privata företag erbjudits om de anställer henne.

Lösningen är konkurrensneutral, vilket är mer än vad man kan säga om Arbetsförmedlingens leveranser av fullt friska taxichaufförer med 50-85 procents bidrag. Ingen annan trängs undan från arbete.

Arbetsförmedlingen var med på noterna ända fram till i november. Då fick hustrun en ny handläggare som förklarade att lösningen var omöjlig. Enligt henne kan föreningar inte ha anställda. Vilket var en lögn. Överbevisad fortsatte hon med att underkänna läkarintyg och Arbetsförmedlingens egen utredning. Ny läkarundersökning visade att komprimerade kotor, som det handlar om, inte reparerar sig själva. Tvärtom fortsätter slitaget.

I mitten av januari besökte föreningens ordförande Arbetsförmedlingen. Han och handläggaren skakade hand på att en arbetsprövning skulle starta när bidrag för överskjutande lönekostnad beviljats. Beslutet kom den 2 februari. När förmedlingen fick veta det, förklarade handläggaren att överenskommelsen gäller först när hela finansieringen är klar.

Som tur var finns ett externt vittne, ordförande. När han tog kontakt så vek sig förmedlingen direkt. Men samtidigt fick han veta att det inte är aktuellt med lönebidrag eftersom föreningen saknar kollektivavtal.

Föreningen Tältvarieténs Vänner tillhör Folkets Hus och Parker och är därmed medlem i KFO som organiserar kooperativa och ideella arbetsgivare. Dessutom finns inget krav på kollektivavtal. Förmedlaren ljög ännu en gång. Kravet är lön, försäkringar och övriga villkor enligt kollektivavtal.

Nu inväntar vi en arbetsgivarregistrering. Skatteverket krånglar, vilket är mitt fel. Jag ansökte samtidigt om F-skatt och moms. Just moms för föreningar tycks vara ett särskilt kapitel. Skatteverket gör en utredning om föreningen verkligen uppfyller kraven för momsregistrering. I min dumhet trodde jag att biljetter var momspliktiga även för en förening. Så är det inte, de flesta föreningar kan helt lagligt strunta i momsen, men kan då inte lyfta ingående moms. I det här fallet spelar det ingen större roll, eftersom inköpen i huvudsak är artistgager, vilka är befriade från moms.

Över till förutsägelsen. Vid arbetsprövningen kommer Arbetsförmedlingen fram till att hustruns arbetsskada från vården inte påverkar arbetet som projektledare. Tvärtom är hon som klippt och skuren för jobbet. Det blir avslag för lönebidrag, men förmedlingen erbjuder hjälpmedel i form av kontorsstol och höj- och sänkbart bord. Därmed faller hela finansieringen och sommarens verksamhet måste ställas in.

Jag har en plan B. Vi reser tältet i vår trädgård, kör vår egen trolleriföreställning och visar en utställning om varieténs historia med unika föremål och affischer ur cirkusakademiens samlingar. Hustrun måste begära tillstånd från A-kassan, vilket hon fick i somras, och måste anmäla förhinder varje gång hon uppträder. En timme på scen betyder en dags förlorad ersättning. Hon får inte ta ut lön för sitt arbete. I så fall stängs hon av från A-kassan och är inte välkommen tillbaka förrän jag lägger ned mitt företag och säljer alla dess tillgångar.

Varför blir det så här vansinnigt? Hustrun är en av 10 000-tals kvinnor som lyfte sönder sig på grund av något som hette Ädelreformen. Det är förklaringen till epidemin av sjukpensioneringar och långtidssjukskrivna. Ädelreformens offer är en varböld som alla är livrädda för att sticka hål på genom att orsaka prejudikat. Många av de offentligt arbetsskadade, som klarade sig från sjukpensionering, finns idag i fas 3.