Nu ska vi skapa näringslivets vinnare

Anna Fagerström

Publicerades: 6 februari, 2014

Så skapas näringslivets vinnare” var rubriken i lokaltidningen inför starten av PR-kioskens projekt PR-piloten.
Absolut – nu är det bara att lyfta mot den blå pr-himlen.
För nu är vi igång med PR-piloten.

Veckan har varit fylld av intensiva möten – i dag höll vi det sista av tio med de företag som deltar i projektet. Det var tio möten fyllda av stora visioner och konkreta idéer. Det blev väldigt tydligt att det stora problemet för många inte är antalet eller kvaliteten på idéerna – utan i första hand tiden. Dessa tio företagare har, som de flesta andra med mindre företag, extremt ont om tid.

Vi på PR-kiosken kunde också konstatera att ett utifrånperspektiv ibland kan vara väldigt nyttigt. Vi hittade inte bara en eller två möjliga synergieffekter, utan flera. Någon kunde skriva en debattartikel ihop med en av de andra, en är expert på utredningar och kan ta tag i ett sådant projekt med syfte att skapa publicitet kring resultatet av undersökningen och en tredje kunde slå sig ihop med ytterligare en annan kring en tjänst som kan väcka uppmärksamhet i medier. Vi hittade också möjligheter att få publicitet direkt för ett par av företagen.

I slutet av varje möte hade vi en att göra-lista, både för vart och ett av företagen och för oss pr-rådgivare som driver projektet. Den innehöll bland annat:

· Skriva debattartiklar
· Skriva pressreleaser
· Göra listor på specialtidningar
· Leta reda på forskare
· Rota fram gamla bilder
· Rapportera från en mässa
· Haka på en festival
· Ny (?) nisch på rut-marknaden
· Starta en protestgrupp

Och alltihopa handlar förstås om att hitta vägar att göra de tio företagen i projektet synliga i medier.

PR-piloten – kostnadseffektiv marknadsföring för småföretagare.

Följ projektet här på Driva Eget-bloggen!
 

(Detta blogginlägg publiceras även på prkiosken.se)