Om någon annan säger att du är bra tänker jag: ”Aha, bra att veta!”

Anna Fagerström

Publicerades: 25 maj, 2014

Halvtid har passerat i PR-piloten, där tio småföretagare har en ”egen” PR-avdelning under ett halvår.

Resultatet hittills är ett snart oräkneligt antal publiceringar i tidningar och radio.

Men målet med PR-piloten är också att deltagarna, efter att projektet är avslutat, ska kunna fortsätta sköta sin PR själva. 

Därför: Om första halvan av pilotprojektet till största delen handlade om att få igång det rent konkreta PR-arbetet tillsammans med företagarna, så kommer andra halvan att bjuda på mer systematistead utbildning kring PR.

Varför satsa på PR när man kan annonsera och vara säker på att synas? Finns det typer av företag där det är svårt att använda PR som ett medel att nå ut till blivande kunder? Hur gör man för intressera journalister för det man gör i sitt företag?

Men för att börja från början: Vad är egentligen skillnaden mellan reklam och PR?

Den tydligaste skillnaden är förstås att för att göra reklam betalar man. Dels kanske för någon som hjälper till att skriva text – ”copy” – och göra designen på annonsen. Och dels för själva utrymmet – ofta inga småsummor heller.

När det gäller PR är själva utrymmet gratis, och dessutom gör journalisterna oftast både intervju-, skriv-, foto och designjobbet.

Så man kan för det första konstatera att PR är kostnadseffektivare. 

En annan anledning är att en artikel i en tidning, eller ett radio- eller tv-inslag, har ett högre läsvärde än reklam och annonser. Mängder av undersökningar visar att så kallat redaktionellt innehåll läses mer än reklam och annonser. Och det är ju bara att gå till sig själv: Hur många av annonserna läser jag i min morgontidning? Och när under tv-programmet passar jag på att göra mig en kopp te? Jo, under reklamen, förstås.

Så redaktionellt utrymme har helt enkelt ett högre läsvärde än annonser. 

Men det sista och kanske viktigaste skälet att satsa på att synas via PR i stället för annonser, är trovärdigheten.

Den som läser en artikel i en tidning vet intiutivt att den har passerat en faktakontroll och att den har värderats av en journalist. Det finns med i bakhuvudet när man läser tidningar och tittar på tv. 

Inom PR-branschen brukar man sätta ett mått: Redaktionellt utrymme har sju eller åtta gånger högre värde än en annons.

Detta beror på ett väldigt enkelt fenomen:

Om du säger att du är duktig på det du gör, så tänker jag: ”Kanske det.”

Om någon annan säger att du är bra tänker jag: ”Aha, bra att veta!”

 

  • PR-piloten är ett pilotprojekt där PR-kiosken AB fungerar som pr- och informationsavdelning för tio småföretag. Projektet startade den 1 februari och avslutas den 30 juni.
  • Följ projektet här på Driva Eget-bloggen!
 Prenumerera via RSS högst upp i detta blogginlägg.

(Detta blogginlägg publiceras även på prkiosken.se)