Om två veckor ändras föräldraförsäkringen

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 18 december, 2013

Har ni koll på att föräldraförsäkringen ändras vid årsskiftet? Riksdagen klubbade nyligen igenom fyra ändringar i lagen om föräldrapenning.

Vid årsskiftet träder följande förändringar i kraft:

 1. Färre dagar får sparas
  Vad: Högst 20 procent av de 480 föräldrapenningdagarna kan sparas till efter barnets fyraårsdag. Föräldrar kan alltså ta ut högst 96 dagar efteråt.
  För vilka: Endast föräldrar till barn som föds eller adopteras efter den 1 januari.
  Varför: Regering och riksdag vill att föräldrar ska ta ut flest dagar när barnen är små.
   
 2. Höjd åldersgräns för uttag av föräldrapeng
  Vad: Dagens gräns för uttag av föräldrapenning förlängs från 8 år till 12 år.
  För vilka: Endast föräldrar till barn som föds eller adopteras efter den 1 januari.
  Varför: Man vill öka flexibiliteten och möjligheten för föräldrar att delta i skolaktiviteter och underlätta för föräldrar att kombinera jobb med vård och omsorg av barnen.
   
 3. Ange vilken typ av dag du ger bort
  Vad: Föräldrar delar på 390 dagar med föräldrapenning på sjukpenningnivå och 90 dagar på lägstanivå, alltså 240 dagar var, men man kan ge bort dagar till varandra, förutom 60 dagar som man inte får ge bort. Så har det varit tidigare, men skillnaden efter nyår är att nu måste man tala om vilken typ av dag man ger bort.
  För vilka: Endast föräldrar till barn som föds eller adopteras efter den 1 januari.
  Varför: Luddig förklaring, Försäkringskassan skriver bland annat att: ”Föräldrar har ett gemensamt ansvar för att ta hand om och att försörja sitt barn”.
   
 4. Ersättning ges max 90 dagar retroaktivt
  Vad: Föräldrapenning får ges högst 90 dagar retroaktivt från det att ansökan är mottagen av Försäkringskassan om inte ”synnerliga skäl föreligger”. Denna regel träder i kraft den 1 januari 2015.
  För vilka: Gäller alla oavsett när barn är födda eller adopterade.
  Varför: Det blir viktigt för föräldrar och för Försäkringskassan att känna till hur många dagar vardera föräldern har kvar när barnet fyller fyra år.