Ord med många betydelser

Helena Kubicek Boye

Publicerades: 1 september, 2012

Inom företagsekonomin i skolan talades det jämt om utbud och efterfrågan men som entreprenör tänker jag sällan i dessa termer, tror egentligen aldrig vi ens använt begreppen om jag ska vara ärlig: mer av idé och mottagare, skalbarhet och möjlighet till utveckling, långsiktighet och hållbarhet. Men begrepp som utbud eller skalbarhet kan ha många innebörder. Och det kan vara värt att ställa följdfrågor så du inte hamnar i en lustig situation och sedan i efterhand kommer på att ni pratat om helt olika saker. 

Tips på bra följdfrågor istället för att bli tyst och fundera:

  • Hur tänker du då?
  • Vad betyder ”utbud” för dig?
  • Vad syftar du på när du tänker på ”utbud”?

Vi förutsätter att vi förstår varandra och har samma idé om vad ord betyder men i profesionella samtal, där det i slutänden handlar om förhandling och att nå mål som gynnar båda parter, är det kanske inte alltid självklart att man talar om samma sak. Och risken är att man hamnar fel i slutänden.

Och så här nöjd var jag när jag hamnade på ersättnigsbuss häromdagen, men med trevlig ressällskap och bra SJ-personal gick allt toppen trots allt! 🙂