Överlev på dem – idéerna alltså!

Marcus Frödin

Publicerades: 8 oktober, 2013

Pengakoderna
Om du vill leva ekonomiskt på din idé, vilket ju är själva idéen med företagande, finns det
tre saker som är viktiga. Tre förutsättningar du alltid behöver ha med dig för
att lyckas.

Det första är att du måste gilla och vara bra på det du gör. Vilka ni är, du
själv som entreprenör och de du jobbar med, det ni gör och hur bra ni gör det,
är den första faktorn som är avgörande.

För det andra behöver någon annan, gärna flera, gilla det du gör så mycket att de vill betala för det, och dessutom
faktiskt ha råd att betala det pris du begär. Att det finns en marknad (människor) med ekonomiska resurser (pengar) är med andra ord den andra
faktorn.

För det tredje behöver dina kunder, de som skall betala kalaset, förstå
att just du är rätt person att köpa av. Du behöver paketera det du gör till något
begripligt som andra förstår, tycker passar dem och får reda på att det finns.
Annars vill de inte köpa. Vet de inte om vad du kan erbjuda kan de absolut
inte köpa.

Ditt koncept, det vill säga det sätt du paketerar det du säljer
tillsammans med din marknadsföring av denna produkt, är den tredje faktorn.

Ett annat sätt att säga det här på är att det alltid behövs en säljare, en
marknad med människor eller företag som behöver det som säljs och en
attraktiv produkt som folk känner till. 

Enkelt att skriva men kanske tuffare att göra?

Eller vad tycker du?