Passionen som drivkraft

Claes Knutson

Publicerades: 8 oktober, 2013

Jag måste ha världens roligaste jobb!

I över tio år har jag haft glädjen att ägna mina arbetsdagar åt att hjälpa företag och företagare att skapa rätt klimat för att växa.
Det är väldigt givande och lustfyllt att lyfta fram, tydliggöra och rikta energin hos ledare och medarbetare. Att uppleva hur glöden tänds och se vad som kan åstadkommas med en gemensam riktad passion.

Allra roligast tycker jag att det är när jag stöter på företag och företagare som har en drivkraft i att utmana och förändra världen – det som jag kallar för ”challengerföretag”.

Det är den typen av attityd – hos företagare och hos medarbetare – som får mig att gå igång på allvar!

Min egen resa började tidigt med att utmana normer och regler som andra satt upp och ”men så har vi alltid gjort”-attityd.

När jag arbetade på Scandic Hotels på 90 talet blev jag fascinerad av att se med egna ögon hur mycket det går att åstadkomma med rätt attityd hos ledning och medarbetare. Det blev så uppenbart att det var engagemanget hos varje medarbetare som skapade upplevelsen hos kunden, och fick kunderna att vända tillbaka och besöka samma hotell och restaurang gång på gång. På så vis gick det en rak linje från ”mjuka värden” som beteende och attityder, till ”hårda värden” som omsättning och resultat.

Jag insåg också själv hur kul och stimulerande det är att jobba i verksamheter som har passion som drivkraft.
Det var den erfarenheten som gjorde att jag senare nappade på att börja som tillväxtkonsult på Ahrens & Partners, och som senare gjorde att jag startadeföretaget Tillväxtpartner. Jag ville helt enkelt uppleva den underbara känslan av driv och passion i tillväxtföretagen gång på gång!
Nu är det givetvis så att det inte räcker bara med en utmanarattityd.

Det krävs också andra förutsättningar för att få ett företag att växa uthålligt. Det behövs klara mål, det behövs uppföljning och rak kommunikation från alla i organisationen, det behövs struktur på affärsidéer och visioner. Jag har sett många exempel på att det finns vilja och attityd i övermått, utan att det balanseras av genomtänkta målsättningar och strukturer i organisationen. Och faktiskt ännu vanligare –att företaget har fått en överdos av strukturfascism utan att någon inser att det krävs passion och attityd för att få allt att fungera på rätt sätt!

Under de år som jag har arbetat med tillväxtfrågor och challengerföretag har jag fått en ganska klar bild av vad det är som krävs för att få hjulen att rulla åt rätt håll – och inte minst var de vanligaste bristerna ligger när det inte går som planerat.
Jag är väldigt glad över att ha fått förmånen att den närmaste tiden få delge dig som läsare av Driva Eget några av de tankarna.

Framöver kommer jag här på Driva Egets blogg att berätta något om mina tankar om vad som behövs för att bli en challenger och snabbväxare. Jag kommer att varva mina tankar om tillväxtens hörnstenar med reflektioner om dagsaktuella händelser.
 

Välkommen att följa med mig på resan i bloggen!

Claes Knutson