Pratet om småföretagarnas betydelse är bara varmluft

Janne Näsström

Publicerades: 19 september, 2014

Det pratas och skrivs mycket och fint om oss småföretagare. Det är vi som är framtiden och det är vi som betalar skatt. Enligt Företagarna kommer drygt en tredjedel av kommunernas skatteintäkter från oss.

Men det märks inte på lagar och regler. Tvärtom är vi småföretagare negativt särbehandlade i bland annat inkomstskattelagen. Den innehåller ett helt avsnitt med särregler. Tyngst är bestämmelserna om utdelning, kända som 3:12, men här finns även regler som förvandlar kvinnor gifta med småföretagare till livegna. Grundregeln för fåmansföretag är fortfarande sambeskattning inom familjen, vilket avskaffades för anställda 1971.

För egen del märker jag av särbehandlingen i vårt trolleri. Det är och kommer att förbli en bisyssla, men jag driver det inom ramen för mitt företag. Jag trodde nämligen att det skulle vara till fördel att vara registrerad för F-skatt och moms. Men tvärtom anses det tyda på enskilt vinstintresse, vilket är diskvalificerande för stöd.

Följden blir att offentliga stöd i huvudsak går till att avlöna tjänstemän, arvodera politiker och till ideella föreningar, många av dem utan F-skattsedel.

I vårt fall hamnar min fru i en märklig position. Hon är arbetslös och riskerar avstängning från A-kassan om hon utför oavlönat arbete i företaget, t ex uppträder med mig. Vi har utverkat ett specialtillstånd som innebär att hon får uppträda, men måste anmäla förhinder varje gång hon gör det. Hon förlorar en hel dags ersättning för varje framträdande och får inte ta ut lön för sin insats, för då ryker A-kassan för evigt, eller rättare sagt tills jag lägger ned mitt företag.

Om jag istället försörjt mig på en anställning och drivit företaget vid sidan om så hade det sett annorlunda ut. Trolleriet hade då även i lagens mening varit en bisyssla och hustrun hade utan tillstånd både kunnat medverka på scenen och ta ut upp till 1 920 kronor i veckan, 99 840 kronor om året, utan att det påverkat A-kassan.

Det finns många fler exempel på hur småföretagare blir negativt särbehandlade i jämförelse med anställda. Lagar och regler hänger kvar från den tid då småföretagare skulle utrotas, för att inte störa offentlig sektor och storföretag.

Det är dags för politikerna att slutar snacka och börjar verkställa förändringar som gör småföretagare och anställda jämställda inför lagen.