Regelhysterin som riskerar att döda ditt företag

Claes Knutson

Publicerades: 2 september, 2014

Om regler och rutinern tar över, dör möjligheten att utveckla företaget. Tricket är att hela tiden arbeta med de gemensamma värderingar som styr i stort och smått!

Hur styr du ditt företag egentligen?

Alla företag, stora som små, styrs med en kombination av rutiner, regler och värderingar. Rutiner kan fungera som hjälpredor för goda vanor i organisationen. Regler behövs för att styra beteenden där självdisciplinen inte räcker till. Värderingar ger medarbetare en klar bild av vad som gäller så att de själva förstår vad som bör göras, även i helt nya situationer.

Alla tre behövs. Det gäller bara att mixen mellan de tre är rätt.

Den stora faran för de flesta företag är att reglerna tar över.

Blir det för mycket av detaljreglering, får de självdrivande medarbetarna inget utrymme. Rätt medarbetare skräms iväg och initiativförmågan dör.

Vill du odla en organisation med självdrivande medarbetare – då måste du också se till att tyngdpunkten i styrningen ligger på värderingarna. För i ett företag som växer snabbt, ändras förutsättningarna hela tiden. Då fungerar det inte med regler och rutiner – istället blir det oerhört viktigt att alla förstår och omfattar företagets värderingar.

Ändå är det så lätt att låta regler och rutiner ta överhanden.

Läste häromdagen en intressant artikel av professor Mats Alvesson vid Lunds universitet. Han forskar om ”funktionell dumhet” i organisationer – bara en sådan sak.

En av hans slutsatser är att rädsla för att göra fel är grunden för nya regler. Men om drivkraften snarare är att ”inte göra fel” än att åstadkomma bra resultat, leder det bara till tröghet och ineffektivitet. Mats Alvesson har visserligen forskat mest om offentlig verksamhet. Men efter över 20 år som konsult i näringslivet, vet jag att slutsatserna gäller minst lika mycket för privata företag! Klicka här för att läsa Mats Alvessons artikel.

Tre tips för att inte låta regelhysterin ta över!

• Låt värderingarna leva! Se till att alla medarbetare omfattar mål och värderingar. Då kan det inneboende självdrivet frigöras, istället för att dödas med detaljregleringar.

• Styr du med ramar istället för detaljregler? Handen på hjärtat – hur bra är du på att berätta för medarbetarna att det viktiga är vart vi är på väg, inte exakt hur vi kommer fram till målet?

Belönar du rätt beteenden? Har du i dag ett belöningssystem som baseras på hur väl medarbetarna följer företagets värderingar?

Claes Knutson