Regeringen fortsätter höja osynlig skatt på företagande

Janne Näsström

Publicerades: 27 mars, 2013

Vi företagare betalar en statlig avgift som den anställda majoriteten knappt vet om att den finns. Det är arbetsgivaravgift eller egenavgift beroende på verksamhetsform.

Avgiften innehåller flera avgifter som i den bästa av världar skulle komma tillbaka till oss företagare i form av sjukersättning, pension, efterlevandepension, föräldrapenning, ersättning vid arbetsskada och ersättning vid arbetslöshet.

På papperet ser avgiften ut att vara oförändrad 2013. För aktiebolag är den fortsatt 31,42 %.

Men i verkligheten har regeringen ännu en gång höjt den osynliga skatten allmän löneavgift. Den motsvarar inte ens en teoretisk förmån utan åker rakt in i statsbudgeten. Den infördes 1995 för att finansiera Sveriges EU-inträde och var då 1,5 % av lönesumman.

När sittande regering kom till makten 2006 var den allmänna löneavgiften 3,7 %. När regeringen fick förnyat förtroende var den 6,03 % och nu, 2013, är den 9,88 % för både aktiebolag och enskild verksamhet.

Höjningen finansieras med halverad sjukförsäkringsavgift, från 8,78 % 2007 till 4,44 % i år. Trots sänkningen är avgiften fortfarande ett rån eftersom vi heltidsföretagare i praktiken inte omfattas av sjukförsäkringen.

Tänk om regeringen höjt värnskatten med 170 procent sedan 2006, vilket kritikstorm det blivit. Men när man höjer en skatt som bara vi företagare ser med lika mycket, så är det knäpp tyst.

Observera skillnaden mellan procent och procentenheter. Den osynliga skatten har stigit med 6,18 procentenheter sedan 2006.