Rör inte min vinst!

Janne Näsström

Publicerades: 5 april, 2013

Den pågående debatten om vinst bygger till stor del på okunskap och jämförelse av äpplen med päron.

Vad är vinst? Det är själva kärnfrågan.

Barn tror att pengar kommer från en maskin i väggen. Skrämmande många vuxna är lika naiva och tror att lönen kommer från lönekontoret enligt avtal.

Denna barnatro skapar en märklig uppfattning om att vi företagare gör vinst när vi tar ut lön. Dumheten är så spridd att den finns i regler för olika former av stöd. Lön till företagare räknas som enskilt vinstintresse.

Vi företagare måste ha en lön för att betala mat och boende som alla andra. Dessutom måste vi göra en vinst på verksamheten. Inte för att stoppa i egen ficka utan för att inte gå i konkurs.

För att klara avskrivningar och upprätthålla bolagets egna kapital, måste du redovisa en vinst, betala skatt och återföra till bolaget. Om du inte gör det, kommer det egna kapitalet att erodera och till sist är du skyldig att försätta bolaget i konkurs.

Tyvärr har många i debatten en så rigid syn på vinst, att den skulle driva en stor del av landets företag över stupet om de finge bestämma.

Nästa etapp i vinststegen är utdelning till aktieägare. Ingen i detta avlånga land skulle sätta sina sparpengar i en fond eller försäkring utan att få vettig avkastning. Får vi ingen avkastning så får pengarna stå kvar på kontot i banken.

Och nu är vi framme vid pudels kärna. Vilka är det som driver upp vinsterna med sina avkastningskrav? Det är hela svenska folket genom sitt pensionssparande. Exempel: Carema ägdes vid tillfället för skandalen av ett investmentbolag som i sin tur förvaltade investerarnas pengar. En av de större investerarna var Länsförsäkringars pensionsfonder.

Det var vi pensionssparare, blivande åldringar, som drev fram vanvård av äldre.

Som småföretagare har jag bara en sak att säga: Rör inte min vinst!