Så blir ditt företag som FC Barcelona

Mikael Espenkrona

Publicerades: 30 november, 2009

Zlatan avgjorde ”El Clasico” i söndags och tog därmed sitt FC Barcelona upp i ligatoppen.

FC Barcelona rekryterade Zlatan som den sista pusselbiten i sitt unika spelsystem. 
FC Barcelona har systematiskt fostrat sina spelare och ledare, de flesta under många, många, år för att tillsammans med några få noga utvalda pusselbitar följa sitt inarbetade system till fulländad perfektion.

 • Spelsystemet är FC Barcelonas företagskultur
 • Spelsystemet är FC Barcelonas Värdegrund
 • Spelsystemet är större än laget, större än samtliga dess individuella delar!

Coachens uppgift är att: 

 • Få ut max av varje individuell spelare
 • Förklara och förtydliga spelarens individuella roll och betydelse
 • Motivera och uppmuntra sina spelare i motgång
 • Hålla sina spelare balanserade i medgång

ALLA i FC Barcelona vet värdet av att ha en stabil och trygg värdegrund att luta sig mot och ALLA vet sin roll och sin uppgift för laget.

Därför är de framgångsrika, därför vinner de ”El Clasico”, Därför är de bäst i Världen!

Professor Sten Philipsson har forskat om etik i mer än ett kvarts sekel och har på senare år fokuserat på företagsvärlden där han visar värdegrundens och etikens koppling till ett företags lönsamhet.

Utan att han med ett enda ord nämner något om FC Barcelona, så säger han exakt samma sak om framgångsrika företag.

Han menar att för att skapa långsiktig framgång måste samtliga företagets medarbetare känna till, förstå och dela företagets värdegrund, dvs företagets etiska värderingar, dvs företagets spelsystem.  (läs mer om värdegrundsarbete här…)

Ledarens uppgift i företaget är att

 • säkerställa att värdegrunden är välförankrad
 • se till att alla medarbetare har rätt roll och rätt uppgifter 
 • motivera varje medarbetare till att prestera sitt yttersta

När jag intervjuade min vän, företagsledarens medarbetare, var alla, inklusive företagsledaren själv, rörande överens om att företaget var i akut behov av en ny säljare.

Jag själv, som satt med alla hårda siffror och alla mjuka intryck från mina samtal med alla medarbetare, såg att företaget inte alls behövde någon säljare utan snarare led av ett betydligt allvarligare, men dessvärre alltför vanligt syndrom: brist på spelsystem!

 • Otydliga roller
 • Otydligt mandat
 • Otydliga mål
 • Otydlig struktur

Laget, medarbetarna, måste få bekräftelse, måste ha en värdegrund, ett spelsystem att förlita sig på och de måste ha en ledare som:

 • följer upp resultat och mål
 • kan uppmuntra i motgång och berömma i medgång 
 • kan förklara varje enskild roll och dess betydelse för helheten

Lönsamhet kommer inte från ökad försäljning utan från KASAM, en Känsla Av SAMmanhang.

Medarbetare som inte känner sammanhang känner heller ingen stolthet eller ansvar för sitt arbete utan längtar egentligen bara till nästa löning.

Världens bästa fotbollslag vet hur värdefull deras värdegrund är för framgång!

Vill du att ditt företag skall vara FC Barcelona eller en bankomat?

Vi hörs om en vecka
/Mikael