Så får jag ihop mitt innehåll

Fredrik Steinholtz

Publicerades: 2 december, 2016

Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling, (Social Selling är att använda sociala kanaler för att bredda ditt nätverk och bygga relationer med köpare på nya sätt). Så gott som alla samtal som är relaterade till Social Selling handlar om att du skall använda ditt innehåll för att påvisa kunskap och expertis.

Använder du rätt innehåll, vid rätt tidpunkt så kan du gentemot dina köpare särskilja dig från dina konkurrenter. Frågan är då vilket innehåll du kan använda.

När du funderar på hur du kan använda olika typer av innehåll som en del av din säljprocess så är det här tre steg som jag rekommenderar:

  1. Kommunicera andra individer och företags innehåll.
  2. Kommunicera det innehåll som ditt företag tar fram.
  3. Kommunicera ditt egna innehåll.

 

Några ord om steg 1, 2 och 3.

  • Steg 1. Kommunicera andra individers och företags innehåll. (Rekommenderar att 70 % av det du kommunicerar kommer från detta steg)

Detta kan fungera till din fördel under förutsättning att innehållet är användbart för din målgrupp och ger dem särskilda insikter som kan hjälpa dem att förbättra sin verksamhet. Detta förutsätter att du måste veta vad din köpare bryr sig om.

Du kan även använda sociala medier för att ta reda på vad din målgrupp är intresserad av.

– Vilket innehåll delar de på LinkedIn, Twitter eller Facebook?

– Vilket innehåll kommenterar de på LinkedIn, Twitter eller Facebook?

– Vilka personer följer de och vilka grupper är de med i?

– Vad brukar de skriva om när de publicerar egna artiklar på LinkedIn?

Poängen är att dessa beteenden online kommer att ge dig ledtrådar för vilken typ av innehåll du kan kommunicera. Innehållet kan du sedan finna i olika dagstidningar, affärstidningar, bloggare, LinkedInmedlemmars inlägg och delningar etc.

  • Steg 2. Dela det innehåll som ditt företag skapar. (Rekommenderar att 20 % av din kommunikation kommer från detta steg)

Nu när du har gjort steg 1 bör du ha en god uppfattning om vilket innehåll som kommer att tilltala din blivande köpare. Koppla det till material som din marknadsavdelning tagit fram men se upp så att materialet du delar inte är för säljande.

Kommunicera materialet i de kanaler som dina potentiella köpare vanligtvis brukar vara. Addera till en kommentar så att dina potentiella köpare vet varför de bör läsa det du kommunicerar. Tala om för dem vad du tror är värdet i artikeln, bloggen etc.

  • Steg 3. Skapa ditt egna innehåll. (Rekommenderar att 10 % av det du kommunicerar kommer fån detta steg och det under förutsättningen att du har lite mer tid att lägga ned)

Av egen erfarenhet vet jag att detta moment tar lite längre tid om ni liksom jag inte har skrivandet som er dagliga syssla. Det är helt enkelt inte så enkelt som vissa brukar påstå. Detta brukar inte vara det första som jag rekommendera att mina kunder skall ägna sig åt. Min rekommendation är att ni i ett första läge använder er av steg 1 och 2. Skulle det sedan infinna sig en stark vilja av att skriva eget innehåll så är det bara att dra igång. Glöm dock inte bort att ni behöver fundera på en innehållsstrategi.

Till sist.

Oavsett vilken roll du har i företaget behöver du en innehållsstrategi som fungerar för just dig.

Lycka till!

/Fredrik

★ VARFÖR jag gör det jag gör:
Utifrån lång erfarenhet inom försäljning såg jag ett behov av att utmana gamla invanda föreställningar om säljarbete och marknadsföring. Jag har sedan våren 2013 via mitt företag Steinholtz & Partners hjälpt företag och individer som arbetar med försäljning att förstå möjligheter och risker i detta nya landskap av köp- och säljaktiviteter och hur de framtidssäkrar sin försäljning.