Så gör du 2013 till ett GOTT ÅR

Anders Andersson

Publicerades: 31 december, 2012

Nytt år – nya möjligheter. Det gäller även 2013 som ser ut att bli ett år med lågkonjunktur. Men även sådana år kan bli framgångsår – särskilt för en småföretagare. För dåliga tider drabbar storföretagen mer än småföretagen.

Vi på Driva Eget vill vi ge dig lite extra mod och självförtroende genom att upprepa det vi tidigare sagt om storföretag. För du som under dåliga tider jobbat i storföretag eller stora organisationer känner säkert igen denna beskrivning:

  • Många av storföretagen sysslar då med krishantering – drar ned kostnader och sparkar personal. Du som är enmansföretagare har ingen personal att bekymra dig om. I stället kan du ägna dig åt kärnverksamheten.
  • På storföretaget försämras arbetsglädje och tempo när orderstocken krymper och personal hotas avsked. Försök då öka tempot på ditt lilla företag. Med positiv anda har du stor chans att ta marknadsandelar genom att satsa på intensiv försäljning.
  • I sämre tider kan man behöva vinkla om affärsidén eller förändra sitt sortiment. Det klarar det lilla flexibla företaget snabbare och bättre än det trögrörliga storföretaget.

I senaste numret av Driva Eget (6/2012)har vi på tolv sidor fokuserat en del av våra fasta avdelningar på hur du laddar inför 2013:

  • Dina pengar. Läs om hur du bäst anpassar dig till den förändrade konjunkturen och hur du bäst placerar vinstpengarna 2013. 
  • Dina kostnader. Det är lättare än du tror att dra ned kostnaderna utan att försämra din privata standard eller servicen på ditt företag. Läs här en kort sammanfattning av artiklarna.
  • Dina kunder. Nytt år och nya priser. Läs i tidningen och i sammanfattningen här om hur du vågar höja dina priser och hanterar dina kunder i sämre tider.
  •  Ditt liv. Bli effektivare 2013. Med en ny metod kan du klara det på ett lätt sätt.

Gott nytt 2013 med Driva Eget.