Så gör du när kunden hotar stämma skiten ur dig

Janne Näsström

Publicerades: 15 april, 2016

Allt oftare hotas det med stämning, både i det privata livet och yrkesmässigt. Folk ska stämma varandra för det ena och det andra.

Om du blir hotad som företagare, kan du med största sannolikhet vara lugn. Sverige är ett annat land än USA, där stämningskulturen har gått över alla gränser.

Tyvärr tycks allt fler hämta sin verklighetsuppfattning från amerikanska teveserier. Det mest komiska fallet jag känner till handlar om en flyktig bekant. Äktenskapet knakade samtidigt som han fick ett nytt och högavlönat jobb.

Hustrun och hennes mamma kom fram till att det bästa för henne vore att begära skilsmässa och sedan skulle hon och barnen kunna leva gott på underhållet. Mor och dotter hade tittar för mycket på amerikanska såpor. I Sverige är kvinnor självständiga individer som förväntas försörja sig själva. Det enda underhåll som utgick var det lagstadgade för barnen, men i det här fallet blev utslaget delad vårdnad så den teveindoktrinerade före detta hustrun fick inte många kronor.

I Sverige stämmer vi bara varandra i undantagsfall. Och då handlar det om civilprocesser där parterna får stå för sina kostnader, vilket är ett stort risktagande.

Ordningen i vårt land är att vi genom olika instanser och branschinitiativ ska komma överens med varandra. Ett exempel är om en konsument blir missnöjd med en vara eller tjänst. Första steget är att vända sig till kommunens konsumentrådgivare, som bedömer om klagomålet är skäligt och kommer med råd om hur man kan gå vidare. Nästa steg kan vara en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden, vars utslag är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Följer inte företaget det, så blir det publicering på svarta listan. Visst händer det att ärenden går vidare till rätten, men utgångspunkten i Sverige är att parterna ska komma överens på en rimlig nivå.

Blir du hotad av någon som ska stämma skiten ur dig, så kan du vara lugn, under förutsättning att du som företagare agerat inom de ramar som t ex konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen sätter upp.

De flesta småföretagare säljer tjänster. Här finns en god regel att förhålla sig till. Enligt konsumenttjänstlagen är du expert och kunden okunnig. Vill kunden att du ska göra något som du vet inte fungerar, ska du avråda. Om kunden står på sig, gör du en skriftlig avrådan med motivering. Har du avrått så faller hela ansvaret på kunden. Sedan kan de roa sig med att försöka stämma dig så mycket de vill.