Så hanterar du bäst aktienedgången

Anders Andersson

Publicerades: 2 augusti, 2011

Det blev sannerligen ingen sommarstiltje på aktiebörsen, snarare sommarkuling. Men även efter oväder på börsen kommer sol och lugn – förr eller senare.

För en dryg vecka sedan intervjuade jag aktieanalytikern Peter Malmqvist. Han lät inte riktigt lika optimistisk som vanligt, men liksom de flesta trodde han att börsen skull vända upp om politikerna i USA lyckades komma överens.

I helgen kom så kompromissen för att lösa de akuta skuldproblemen. Men det blev nedgång och inte uppgång på börsen.

Det var inköpschefernas fel. Det så kallade inköpschefsindex, som kom samtidigt både i USA och Sverige, var mycket sämre än vad marknaden väntat sig (från 52,9 till 50,1 i Sverige och i USA blev det 50,9, medan marknaden räknat med 54,5). Under 50 betyder ingen tillväxt alls och därmed lågkonjunktur. Under tisdagseftermiddagen kom dessutom nya dystra rapporter om att Spaniens och Italilens skuldproblem har ökat.

Fina vinstrapporter från de svenska bolagen och bra konjunkturrapporter brydde sig plötsligt ingen om. Alla fokuserade på det negativa, och torsdagsmorgonen på börsen börjar med en indexnedgången nästan 16 procent sedan årsskiftet efter tre rekorddåliga aktiedagar.

I ett sådant läge är det lätt att gripas av panik och sälja alla aktier och aktiefonder. När jag nu avråder från detta och säger att man ska ha is i magen blir jag förmodligen hånad av en del läsare.

Men jag menar inte att man aldrig ska sälja aktier. Jag nyanserar mitt råd så här:

  • Börsen överreagarer alltid och det går så snabbt att vi som inte följer den varje minut har svårt att hänga med.
  • Det finns då risk att  det nu är för sent att sälja, att den som säljer nu gör det när kursen ligger i botten. Marknaden kanske upptäcker det positiva och inser att inköpschefsindex inte betyder så mycket. Men å andra sidan finns det risk för fortsatt nedgång och fler pessimistiska signaler.
  • Fundera över vilket av dessa två scenarier du tror mest på. Om du tror på pessimistscenariet så sälj, men inte allt och inte på en gång. Dra ned på din aktieandel succesivt under den närmaste tiden, och behåll en del av aktierna och fonderna. Tror du på optimistscenariot så köp lite försiktigt.

Själv har jag inte köpt aktier eller aktiefonder de senaste månaderna, men bara dragit ned ytterst lite på mitt aktieinnehav. Jag har minskat risken något genom att köpa Öhmans företagsobligationsfond och hedgefonden Multi Strategy, där jag till rätt låg risk är helt i händerna på Brummer & Partners olika strategier för både uppgång och nedgång.

Driva Egets portfölj för medelrisk är nu 30 procent svenska aktier, 30 procent utländska aktiefonder, 20 procent hedgefonder och 20 procent räntebärande.

Till i nästa nummer, som kommer den 9 september, funderar jag nu på att dra ned risken något. Fast inte är jag säker – så snabbt som vädret nu förändras på börsen.

Här en uppdaterad version om aktieläget fram till fredag morgon.

Sedan denna blogg skrevs i början av veckan har Peter Malmqvist backat från sin positiva framtidssyn. Läs om det här.