Så konstigt blir det med procenten som Gud

Janne Näsström

Publicerades: 3 januari, 2014

Är procenten vår nya Gud? Ofelbar, omöjlig att ifrågasätta, det enda rättesnöret.

Tanken slår mig när jag besöker Utrikespolitiska institutets landguide. Adressen är www.landguiden.se. Den är väl värd ett besök även om du inte ska resa utomlands.

Själv har jag fördjupat mig i olika länders ekonomi. Det visar sig att den officiella bilden som förmedlas saknar stöd i aktuell statistik. Närmast tänker jag på tillväxten, den måttstock efter vilket allt i vår moderna värld bedöms.

Kina och Indien anses tillhöra de bästa i klassen med tillväxt 2012 på 9,5 respektive 8 procent. Sverige kom samma år långt efter på 3 procent.

Men bilden blir annorlunda när BNP per person vägs in. 2012 var den för Sverige 54 476 amerikanska dollar, för Kina 5 292 och Indien 1 411. I absoluta tal hade Sverige en tillväxt per person på 1 634 dollar per person, Kina 502 och Indien 112 dollar.

Sverige hade 2012 tre gånger så hög tillväxt som Kina och 47 gånger högre än Indien.

Nu är det här inte hela sanningen. De påstådda tillväxtländerna manipulerar sina valutor. Uppgifter om hur mycket finns hos den amerikanska underrättelsetjänsten CIA (www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook). Här redovisas även köpkraftjusterad BNP per capita.

Enligt CIA har Kina dumpat sin valuta med 35 procent och Indien med över 60 procent. Den svenska kronan är å andra sidan övervärderad med 30 procent gentemot dollarn. Det innebär att en indier får samma levnadsstandard som en svensk på en tredjedel av lönen.

Dumpade respektive övervärderade valutor har effekt på tillväxtsiffrorna. Den svenska tillväxten blir efter justering för köpkraften lägre, medan siffrorna för Kina och Indien stiger. Men ändå var den svenska tillväxten 2012 högre än både Kinas och Indiens.

Hur kan det blir så här? För att procenten numera är Gud.

Fotnot. Självklart går det inte att ignorera Kina och Indien som konkurrenter och marknader. Det handlar om två giganter med tillsammans 2,5 miljarder invånare. Indiens futtiga tillväxt på 112 dollar per person blir enorma summor för hela landet.