Så lyckas du med att integrera sociala kanaler i din säljprocess

Fredrik Steinholtz

Publicerades: 13 januari, 2015

I min allra första blogg här på driva eget skrev jag lite kort om tre viktiga steg för att integrera sociala kanaler i den befintliga säljprocess, nämligen strategi, kunskap och genomförande.

Jag tänkte idag fördjupa mig lite i avsnittet strategi;

Steg 1. Strategi

Att integrera dina aktiviteter i sociala kanaler till din befintliga säljprocess kräver en strategi.

Det är frestande att hoppa över detta viktiga första steg. Du kanske tänker att det inte finns tid att skapa en strategi, du behöver mer försäljning nu. Rådet är att skapa tid för detta! Om du vill ha förändrade försäljningsresultat, måste du göra saker annorlunda. Liten insats nu, stor utdelning senare.

Många företag som idag börjar med att använda sociala kanaler som del i sin säljprocess låter sina säljare hoppa rakt in i det operativa användandet av kanaler så som LinkedIn, Twitter etc utan att ha någon direkt plan. Det operativa användandet är av yttersta vikt för att lyckas men för att lyckas med det krävs en del arbete innan. Kortsiktigt kan det operativa arbetet klara sig utan en strategi men är det långsiktig framgång ni söker så kommer en strategi att krävas.

Min erfarenhet av företag som på ett bra sätt lyckas integrera sociala kanaler i sin befintliga säljprocesser börjar med att staka ut vägen mot målet, kartbilden är klar helt enkelt.

När jag tillsammans med mina kunder genomgår ett sådant integrationsprojekt brukar vi arbeta med olika workshops där vi resonerar kring frågor likt det jag skrivit nedan;

 • Vad är anledningen till att ni skall integrera sociala kanaler i er säljprocess?
 • Vad vill ni åstadkomma?
 • Vilken är er målgrupp och vad är viktigt för dem?
 • Vilka sociala medier är det troligt att era kunder och potentiella kunder använder?
 • Hur skall ni spåra olika aktiviteter i sociala kanaler och hur skall ni ta hand om informationen?
 • Vilken typ av utmaningar löser er produkt/tjänst, vilket är ert value proposition?
 • Vad är ert budskap och varför?
 • Vilka sociala kanaler är bäst för er att använda?
 • Har era medarbetare rätt säljkunskap
 • Har ni rätt kunskap för att hantera de olika sociala kanalerna?
 • Vad skall ni mäta och följa upp? Är det antal nya säljmöten? Är det antal nya referenser?
 • Etc.

Steg 2 och 3 som handlar om Kunskap respektive Genomförande kommer vi att behandla vid ett senare tillfälle.

Det finns inga genvägar för att bli framgångsrik i försäljning och att integrera sociala kanaler i säljprocessen är inte något undantag.

Kontakta gärna mig om ni vill diskutera detta vidare.

Lycka till!