Så ska Driva Eget hamna i en ny god cirkel

Anders Andersson

Publicerades: 10 november, 2011

Synergier och win-win är det viktigaste i alla bra affärer. Det har jag nu själv fått erfara när jag sålt Driva Eget och driva-eget.se till LRF Media (läs mer här).

Jag hade inte tänkt på att sälja när jag för en tid sedan fick frågan av LRF Media. Min första tanke var att jag i så fall skulle sälja till en ensam entusiastisk entreprenör som jag själv. Men så insåg jag att en privatperson aldrig får banklån på så stora belopp som det faktiskt krävs.

Efter ytterligare funderande kom jag fram till att om jag någonsin skulle sälja så skulle det vara till LRF Media, och då gäller det att göra det när frågan kommer. Detta förstod jag när jag började sätta mig in i den tänkte köparens situation, något jag nu inser att en säljare alltid vinner på att göra vid alla affärer.

LRF har register på 100 000-tals småföretagare och har tidningar som LRF Lantbruk och ATL, som vänder sig till småföretagare inom en växande grön näring. Att på ett kostnadseffektivt sätt kunna erbjuda dem Driva Eget skulle kunna öka upplagan, ge Driva Eget mer resurser, för att kunna göra en ännu bättre tidning, som skulle kunna öka upplagan ytterligare. . .

Det är sådana goda cirklar man vill hamna i. Och det är sådana synergier som gynnar köparen med ökade vinstmöjligheter för framtiden och säljaren med ett något högre pris. Att göra affärer handlar hela tiden om win-win – för företaget tillsammans med sina kunder, men också för säljare och köpare vid en företagsförsäljning.

För mig återstod nu en enda farhåga – skulle jag kunna få sköta tidningen självständigt och småskaligt även i den stora organisationen.

Jag som alltid sagt hur bra småföretag klarar sig mot stora byråkratiska företag ska nu i praktiken se hur det går att driva en liten enhet med entreprenörskraft och samtidigt dra nytta av det stora företagets resurser och stordriftsfördelar.

Sådant går inte i alla storföretag, men jag är övertygad om att det går i LRF Media. Detta ska då gynna det viktigaste av allt – kunderna, alltså du som läser Driva Eget och besöker driva-eget.se