Så skaffar du dig ett försprång och vinner marknadsandelar

Fredrik Steinholtz

Publicerades: 21 januari, 2015

Denna vecka tänkte jag att vi skulle fördjupa oss i steg 2 i införandeprocessen av social selling.

Kunskap – Individer som idag arbetar med försäljning inom B2B behöver en kombination av bra säljförmåga och kunskap om hur de olika sociala kanalerna kan förenkla arbetet och effektivisera vägen mot målet. Många företag släpar efter, så det finns goda möjligheter att genom ny kunskap skaffa sig ett försprång och vinna marknadsandelar.

En viktig del i detta handlar om att ha en förmåga att hantera kommunikation på ett effektivt sätt. Dagens köpare ser annorlunda ut än de gjorde för 10 år sedan. Oavsett om du är en egenföretagare eller ledare i ett större företag måste du kunna hantera detta.

Säljteknik, digital kommunikation och marknadsföring är nödvändig kunskap för dagens säljare, marknadsförare och ledare.

Här behöver du alltså ta reda på din egen och ditt teams förmåga på de ovan nämnda områdena. När ni tagit reda på hur kunskapsnivån är så är det dags att sätta igång med träningen.

Exempel på träning inom försäljning;

 • Nätverkande
 • Prospektering
 • Kvalificering av affärsmöjligheter
 • Planering och genomförande av säljsamtalet
 • Kundvård/merförsäljning
 • Förhandlingsteknik
 • Etc.

Exempel på träning i sociala kanaler;

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Etc.

Exempel på träning inom marknad och kommunikation;

 • Digitaliseringen skapar förändrat beteende
 • Kommunikation på kundernas villkor
 • Bygga varumärke och relationer
 • Content marketing
 • Hur hantera, bevaka och analysera sociala medier
 • Etc.

 

Tyvärr så kan vi idag se att många litar alltför mycket på att teknologin skall göra jobbet. Vi kan se att teknik i form av sociala medieplattformar ersätter de grundläggande principerna för försäljning och i slutändan kan det komma att påverka försäljningen negativt.

Utan träning och rådgivning finns det en risk att många börjar med att agera via olika sociala kanaler för att exempelvis hitta potentiella prospekt och samtidigt som detta görs säljer man till samma person. Det finns då en risk att man driver den potentiella köparen bort från sig istället för att knyta närmre kontakt.

Så, för att lösa denna kompetensbrist, genomför en utbildningsplan inriktad på två saker:

1. Att ge säljare relevanta säljförmåga som möter dagens köpare.

2. Lära dem en effektiv användning av teknik för att stödja säljprocessen.

 

Lycka till!