Så skapar du fler affärsmöjligheter

Fredrik Steinholtz

Publicerades: 5 augusti, 2015

En bra genomarbetad säljprocess som är utformad och anpassad utefter den definierade målgruppens köpprocess skapar fler möjligheter till att göra affärer.

Med hjälp av digitaliseringen kan tekniken leverera potentiella kunder allt snabbare MEN om vi som arbetar med försäljning inte responderar på de köpsignaler som ges tillräckligt snabbt så spelar det inte någon roll. En utvecklad säljprocess säkerställer att vi responderar snabbt och korrekt.

En av anledningarna till att jag förordar en KOMBINATION av de digitala verktygen i form av exempelvis LinkedIn, Twitter och Facebook med det traditionella sättet att arbeta med försäljning är att vi kan arbeta smartare och snabbare. Vi kan då möta kunden snabbare där de befinner sig i sin köpresa och i och med det så ökar våra möjligheter till att göra affärer.

När våra potentiella kunder idag är ute på en köpresa så är det viktigt att vi leverera ett värde i varje steg av denna resa. Om vi vill vara med och konkurrera om potentiella affärer så är det viktigt att vi kan leverera ett RELEVANT värde för just denna kund och inte nog med det vi skall kunna leverera det snabbt och precis när just denna kund behöver sin information som bäst. Om vi lyckas med detta så kommer vi ha möjlighet att snabbare flytta kunden framåt i sin köpresa och samtidigt ha större möjlighet att vinna affären.

Några frågor att fundera kring:

  • Har ni säkerställt att er säljprocess speglar era kunders sätt att köpa varor och tjänster?
  • Skapar er säljprocess ett värde och ökar er effektivitet?
  • Tillåter er säljprocess alla säljare att lyckas?
  • Är er säljprocess flexibel/skalbar?
  • Är er säljprocess så utformad att ni kan mäta och följa upp era aktiviteter och på så vis prognostisera er försäljning?
  • Sätter er säljprocess fokus på hela kedjan från införsäljning till efterarbete och kundvård?

Du kan likna effektiv försäljning vid en pall där alla ben behövs för att den skall hålla, ta bort ett ben och pallen blir genast ostadig, säljprocessen är ett av dessa ben.

Oavsett om du är ensam i ditt företag eller om ni är flera tusen personer så är säljprocessen central och den gynnar dina och dina kunders affär.

Lycka till med affärerna!

Hälsningar

Fredrik Steinholtz Personlig Tränare i Försäljning