Så skapar du som säljare bra content

Fredrik Steinholtz

Publicerades: 1 maj, 2015

Att påvisa kunskap och expertis inom Social Selling handlar mycket om content och hur du lyckas att kommunicera det.

Kundberättelser är ett kraftfullt och relevant sätt att kommunicera content. Innehållet i kundberättelsen handlar om hur du och ditt företag har levererat ett värde till dina tidigare kunders affär. Använd riktiga business case i dina kundsamtal. Vilka var utmaningarna och vad blev resultatet av ert samarbete?

Att låta dina nuvarande kunder bli en del av dina framtida berättelser är ett sätt att både vara en ambassadör för dina kunder och samtidigt påvisa din egen kunskap och expertis.

Kundberättelser är helt enkelt en ärlig återberättelse av den resa som du och dina kunder tagit tillsammans i syfte att uppnå relevanta och värdefulla affärsresultat.

  • Vad gör du idag för att driva kundlojalitet?
  • Vad gör du idag för att behålla dina befintliga kunder?
  • Är dina nuvarande kunder – och hur har du förtjänat deras lojalitet – en del av ditt företags historia?

Ett sätt att få in kundberättelser i era samtal med kunder är att sätta det som en mätpunkt i er säljprocess. Med risk för att generalisera så tycker jag att de flesta säljprocesser är alldeles för fokuserade på att föra en diskussion kring en produkt eller tjänst.

  • Hur är er säljprocess utformad?

När du levererar historier som handlar om hur du samarbetat med kunder så är det lättare att hålla dina diskussioner på rätt nivå, dessutom kommunicerar du ett kundvärde. Detta gör att hela samtalet handlar om din kund och inte om dig och ditt företag.

Min erfarenhet är att det är den här typen av konversationer som kunder önskar att ha vilket gör att mötet blir en bra och intressant upplevelser för kunden.

Historier som inbegriper dina kunder och som berättar hur du lyckats skapa lojala kunder antyder att du kommer att ägna den tid och kraft som behövs för att skapa ett bra resultat. Detta utan att du behöver använda dig av exempelvis en säljpitch.

Om du vill så kan dina kundreferenser bli din största tillgång när det kommer till att generera nya affärsmöjligheter.

Lycka till med affärerna.

Social Selling fungerar!