Så startar du företag – riskfritt och utan personligt ansvar

Janne Näsström

Publicerades: 1 maj, 2014

Vår satsning på trolleri och varieté har öppnat en för mig tidigare okänd värld. Där människor driver näringsverksamhet och betalar sig själva löner – utan risk och utan minsta spår av personligt ansvar. Utom räckhåll för både Skatteverket och Kronofogden. Och utan att det ens krävs bokföring.

Företagsformen heter ideell förening.

Säkert trodde du som jag att ideell betyder att man arbetar utan lön för ett allmännyttigt ändamål. Så var det kanske förr, men numera är det inte särskilt mycket som skiljer mellan ideella föreningar och företag med vinstsyfte.

En närmare kontroll visar att det inte finns några lagar eller regler som styr ideella föreningar. Vad som finns är gammal hävd och oskrivna regler. Men det verkar inte vara någon som följer dem längre.

Den stora fördelen är att ideella föreningar räknas som juridiska personer, fullt jämförbar med ett aktiebolag. Varken styrelsen eller dess medlemmar har minsta spår av ansvar. Det finns en lång rad exempel på hur de ansvariga bakom föreningar har sluppit ansvar för t o m grova brott. För några år sedan fuskades det i stor skala i de politiska ungdomsförbunden med redovisning av antalet medlemmar och genomförda aktiviteter, i syfte att tillskansa sig bidrag. Om motsvarande skett i ett företag hade det rubricerats som någon form av bedrägeribrott, t ex oredligt förfarande med fängelse i straffskalan. Tror du att ansvariga ungdomspolitiker ens fick förklara sina handlingar inför tingsrätten?

En annan fördel är att löneuttag i en ideell förening inte påverkar rätten till A-kassa. Är du företagare, måste du lägga ned företaget och sälja alla dess tillgångar innan du har rätt till ersättning. Med en ideell förening kan du helt lagligt stämpla när du har lite att göra i näringsverksamheten.

Ideella föreningar är inte heller bokföringspliktiga förrän tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor.

Nackdelen är att de oskrivna reglerna säger att ideella föreningar ska vara öppna för alla och att varje medlem har en röst. Men det kan man strunta i. Många fria teatergrupper har en inre krets av riktiga medlemmar och därutöver stödmedlemmar utan rösträtt. På företagsspråk är dessa stödmedlemmar en kundklubb.

Jag överväger att starta en ideell förening för vår sommarverksamhet. Den ska heta Tältvarieténs vänner och dess syfte är att främja den traditionella tältvarietén för hela familjen. Enligt stadgarna måste fullvärdiga medlemmar vara aktiva utövare av skådenummer. Föreningen är också öppen för stödmedlemmar som stödjer föreningens syfte.

Jag är övertygad om att det går att starta ideella föreningar för hårkulturens främjande, byggnadskultur, det talade och skrivna ordet och så vidare.