Så vanligt är det att bli återbetalningsskyldig

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 30 januari, 2014

Hur ofta händer det att företagare blir återbetalningsskyldiga till Försäkringskassan för att de har fel SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och alltså fått fel föräldrapenning utbetald?

Frågan dök upp i ett samtal jag hade med andra företagare. Försäkringskassan svarar att det inte finns några specifika siffror för egna företagare.

I mitten av februari presenteras färsk statistik för förra året, men redan nu går det att säga lite allmänt om hur det ser ut.

– Egna företagare skiljer sig inte nämnvärt från anställda. Man kan till exempel bli återbetalningsskyldig om man har utfört arbete samtidigt som man får ersättning i form av sjukpenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning, säger Linus Nordenskär, verksamhetsutvecklare för kontrollfrågor på Försäkringskassan.

Han säger att i de allra flesta fall gör folk rätt och ansöker på helt rätt premisser.
– Det är få som blir föremål för kontroll. Men vi har en efterkontrollverksamhet med drygt 140 kontrollutredare som får in impulser från allmänheten, ibland anonymt, eller från andra myndigheter som exempelvis Skatteverket, polis eller Pensionsmyndigheten.

Allmänheten står för cirka 45 procent av alla ”tips”. Försäkringskassans egna handläggare 20 procent och 15-17 procent är från andra myndigheter som upptäckt något. Det kan handla om att Skatteverket ser att en egen företagare har blivit upptaxerad, att personen inte redovisat sin skatt korrekt och då gör även Försäkringskassan en kontroll om man samtidigt har varit sjukskriven.

– Vi startar och gör då en grundlig utredning. Vi tar kontakt med personen och stämmer uppgifterna kan det bli återkrav. Om man har gjort uppsåtliga fel kan det även polisanmälas.

Varje år görs mellan 1 200 och 1 400 polisanmälningar. De siffrorna kan ställas mot de ungefär 20 000 avslutade kontrollutredningar som Försäkringskassan årligen genomför.

– Vårt uppdrag är ju att betala ut rätt ersättning till rätt person. Försäkringskassan betalar ut 205 miljarder varje år och då behöver man göra de här kontrollerna, säger Linus Nordenskär.

LÄS MER! HÄR hittar du Försäkringskassans egen information för dig som har fått för mycket i ersättning.