Så vet du om Social Selling genererar affärer

Fredrik Steinholtz

Publicerades: 7 juli, 2015

Följ upp och analysera dina aktiviteter!

Så gott som dagligen möter jag företag inom B2B som säger att deras största utmaningar inom försäljningen är att det blir allt svårare att få träffa beslutsfattare och det blir allt svårare att särskilja deras produkter eller tjänster från konkurrenternas. 

En lösning på dessa utmaningar kan då vara att agera i olika sociala medier.

Det anordnas just nu en mängd utbildningar i LinkedIn och i andra verktyg som kan kopplas till sociala medier och då hur vi kan använda dessa i vår säljprocess för att få möten. Det finns så mycket tips på hur vi bör agera i exempelvis LinkedIn att vi skulle kunna ägna en heltid åt att läsa alla dessa tips som publiceras.

Genererar LinkedIn affärer?

Analyserar ni om det görs affärer tack vare LinkedIn?

Jag tycker att vi skapar bättre förutsättningar att göra affärer via exempelvis LinkedIn, sedan görs affärer mellan människor som känner varandra och som har förtroende för varandra. För att människor skall vilja investera i oss som leverantör av en produkt eller tjänst måste vi i vår införsäljning både bygga förtroende och skapa värde.

En stor anledningen till att vi nyttjar säljtekniken Social Selling är att vi vill skapa bättre förutsättningar att göra affärer genom att bland annat bygga förtroende och skapa värde.

Om vi som arbetar med försäljning inom B2B väljer att agerar i kanaler så som LinkedIn, Twitter, Facebook etc och där syftet är att vi skall skapa fler möjligheter till affärer så bör det första målet att nå vara att,

  • vi skall få till ett fysiskt möte med våra potentiella kunder. Det primära är att ta dialogen offline så att säga. Att så snabbt som möjligt boka ett möte.

Detta fysiska möte skall på sikt leda till ett slutmål som är,

  • en affär.

Det är förvånansvärt få företag som jag träffar som mäter och följer upp sina aktiviteter i sociala medier. Min upplevelse är att de har svårt att veta vad de skall följa upp, om de nu överhuvudtaget följer upp.

Om ni nu går en utbildning i LinkedIn så vore det en självklarhet att ta reda på om det har givit någon effekt. Om det nu inte ger någon effekt finns det inte någon anledning till att agera i den kanalen utan det kan finnas andra kanaler som ger bättre resultat.

En sak är säker och det är att det spelar ingen roll hur många kontakter du har på LinkedIn eller hur stort antal följare du har på Twitter och Facebook.

Det som däremot spelar roll är kvalitén på dina kontakter.

Är dina kontakter:

  1. Din målgrupps beslutsfattare?
  2. Andra personer med starka nätverk som kan vara din ambassadör och hjälpa dig att nå beslutsfattare?

Frågan är sedan om du mäter resultatet av ditt engagemang och kommunikation med dessa kontakter – genererar det nya möten och nya affärsmöjligheter?

Med andra ord, vet du om dina inlägg, inmail, bloggar etc i de olika sociala kanalerna fungerar eller är det helt enkelt så att det inte leder någon vart utan du måste förändra din strategi eller ägna dig åt någon annan aktivitet?

Om jag skulle ge ett enda tips när det kommer till att följa upp Social Selling så är det detta:

  1. Det viktigaste nyckeltalet att mäta när det kommer till social selling handlar om antalet möten offline som du genererar varje vecka genom olika aktiviteter.

För visst är det så att förutsättningarna att göra affär ökar om vi får till ett möte och får möjligheten att bygga relation.

Sätt upp ett mål att ni skall boka 5-10 möten varje vecka med hjälp av sociala medier.

Lycka till med affärerna!

Passar på att önska er en fin sommar!

/Fredrik