Så vinner du på att våga släppa kontrollen!

Claes Knutson

Publicerades: 12 juni, 2014

Visst ska du ha koll på vad som händer i ditt företag.

Men du måste inte ha full kontroll över allt. Din uppgift som företagsledare är att ge utrymme för medarbetarnas eget självdriv.

Klarar du att släppa kontrollen till dina självdrivande medarbetare, då ökar också förutsättningarna för att nå snabb tillväxt och kunna utmana världen!

Svenska Dagbladet har under våren berättat om en intressant utveckling i läkemedelsföretaget Actavis.

Magnus Nylén, marknadsdirektör på avdelningen för egenvårdsprodukter, behövde öka tempot i produktutvecklingen.

Istället för att utvecklingen centraliserades till en särskild enhet, fick marknadscheferna för avdelningens fyra produktområden fria händer att skapa nya produkter.

Marknadscheferna tar i dag fram affärsplaner, räknar på kostnaderna för tillverkning och marknadsföring och fattar beslut om allt ifrån produktinnehåll till logistik och försäljning.

Avdelningschefens huvuduppgift är att koordinera och se till att produktlanseringarna inte kolliderar alltför mycket – inte att utöva kontroll över medarbetarna.

Genom energin som frigjordes hos medarbetarna, har avdelningen nu fyrdubblat sin omsättning på fem år!

Läs mer om hur detta gick till genom att klicka här.

Några idéer som kan utveckla medarbetarnas frihet

Hur kan ditt företag vinna på att låta medarbetarna få friare ramar?

Det här är några tankar om hur du kan bidra till mer av självdrivande medarbetare, genom ett inkluderande ledarskap!

• Självdisciplin. Som chef i företaget, måste du ha självdisciplin nog att avgränsa dig själv. Du styr genom värderingar, mål och ramar – detaljstyrningen står medarbetarna för. Bara på det viset kan du skapa det höga förändringstempo som krävs i ett challengerföretag!

• Mod. Våga släppa taget! Var modig nog att våga leva med ramar istället för detaljstyrning. Ha modet att leva med viss osäkerhet, när du inte har kontroll över allt.

• Prestigelöshet. Du måste tillåta att det är dina medarbetare som får äran och berömmelsen – inte alltid du som chef. Det viktiga är att organisationen levererar, inte vem som får berömmet.

Claes Knutson