Samma pedagogik, samma kärlek, men utan medicin!

Carl Svahnström

Publicerades: 15 november, 2009

Snorisarna kommer inte att förpackas tillsammans med ett läkemedel utan kommer att lanseras som ett kit, som innehåller en Snoris, en barnbok och en näsduk.

Att förpacka Snorisar tillsammans med ett läkemedel skulle innebära alldeles för stora kompromisser, inte minst gällande färg och form.

Fördelarna med kitet är många, bland annat blir distributionen betydligt enklare och jag kan göra det själv utan att blanda in ett läkemedelsbolag. Nu kan jag direkt anpassa konceptet efter penicillin, för det är där svårigheterna är som störst. Förändringar är bra, jag är riktigt positiv.

Jag också utvecklat mina tankar kring barnboken. Jag vill att böckerna skall öppna en sagovärld för barnen där de själva är huvudpersoner. Ganska likt ett skådespel. Samtidigt som mamma läser ”När ett barn är sjukt finns alltid en Snoris i närheten”, kommer Snorisleksaken fram och deltar vid medicineringen. Självklart ska Snorisen också få ta medicin.

Just nu genomför jag en enkätundersökning bland småbarnsföräldrar. Så om ni har några knattar därhemma, svara gärna på min enkät. Det är ni som är experterna, er input är otroligt viktig.

Till enkäten:

http://www.snorisar.se/enkat

Ta hand om er!