Sätt mätbara mål på företagets friskvård

Lisbet Olofsson

Publicerades: 23 februari, 2012

Många frågar sig vad kondition har med jobbet att göra, eftersom det är kompetens man faktiskt efterfrågar.

Men det är inte bara musklerna som behöver syre utan det behövs syre även till hjärnan för att man ska kunna tänka. Ju bättre trimmad din kropp är på att forsla runt syre i hela kroppen och ”knoppen” desto bättre kan du använda både din hjärna och din kropp.

Det är svårt att bevisa för en motsträvig företagsledning att friskvård lönar sig i långa loppet. Många förstår bättre sifferspråket och att man kan ”räkna” hem satsningen. Att hitta mätbara mål som senare kan följas upp, kan bli riktigt svårt men det går.  Det gäller att hitta en system som fungerar.

Mätbara mål som man sätter upp kan vara:

Att 80 % av medarbetarna deltar i minst två öppna seminarier
Att 95 % av chefer och ledare deltar i chefs- och ledarutbildningen
Att alla avdelningar tar fram en handlingsplan

 

Samt individuella mål

 

Lisbet Olofsson
HälsoZam