Sent ska syndaren vakna och informera om högkostnadsskyddet

Janne Näsström

Publicerades: 7 april, 2014

Jag fick brev från Försäkringskassan härom dagen. På utsidan stod följande: ”Öppna mig – Bra att veta för dig med höga sjuklönekostnader”.

I brevet uppmanas jag att besöka Försäkringskassans webbsida för att låta mig informeras om högkostnadsskyddet i sjukförsäkringen. Med kassans egna ord minskar den ekonomiska risken med att anställa personal, vilket särskilt gynnar små och nyetablerade företag där sjukfrånvaro kan bli en stor och kännbar kostnad.

Högkostnadsskyddet har funnits i några år, men Försäkringskassan har inte informerat om det. Min gissning är att de fått smäll på fingrarna av regeringen när det är valår och därför i efterhand försöker fullgöra sin informationsskyldighet.

Men det beror inte på informationsbrister att knappt någon småföretagare har utnyttjat möjligheten. Det är helt enkelt för krångligt att söka och det tar alldeles för lång tid att få pengarna.

Så här skriver Försäkringskassan om hur lång tid det tar att få utbetalningen:

”Försäkringskassan kan betala ut ersättning tidigast från och med maj året efter det att arbetsgivaren har haft kostnader för sjuklön”.

Man kan alltså bli tvungen att ligga ute med pengarna i över ett år. På den tiden hinner ett litet företag gå i konkurs. Visserligen går det att få pengar i förskott genom att uppskatta årets sjuklönekostnad. Men det är inget rimligt system. Dels blir man beroende av enskilda handläggares godtycke, dels finns en uppenbar risk att pengarna inte räcker eller att man blir återbetalningsskyldig.

Men det stora problemet är att högkostnadsskyddet är mer än lovligt krångligt. Det är bara storföretag och offentlig sektor som har administrativa resurser att hämta hem pengarna.

Vettigare är att göra som Centern föreslår. Två dagars karens i sjukförsäkringen för små företag. Punkt.