Skatteverket väljer att blunda när myndigheterna fifflar med skatten

Janne Näsström

Publicerades: 15 november, 2013

Riksrevisionen har gjort det som Skatteverket i många år noga har undvikit. De kontrollerade hur ett antal myndigheter sköter sin redovisning av moms.

Upprinnelsen till kontrollen var representationsskandalerna vid bland annat Tillväxtverket och säkerhetspolisen. I legal mening var problemet inte att de smörjde sig på skattebetalarnas bekostnad, utan att myndigheterna bland annat begärde och fick moms återbetald på alkohol.

Riksrevisionens granskning visar att myndigheterna själva har noll koll på momshanteringen. Inte heller är det någon annan som kontrollerar om moms utbetalas korrekt.

Myndigheter har ingen ingående moms mot vilken de kan kvitta utgående moms. Istället rekvirerar de momspengar direkt från Skatteverket, som utan minsta tillstymmelse till kontroll betalar ut det begärda beloppet.

Varje år handlar det om över 30 miljarder kronor. Närmare bestämt 31,5 miljarder kronor under 2012 utan minska kontroll.

Riksrevisionens projektledare Anna Hansson säger så här till Dagens Nyheter:

– Det ställs väldigt höga krav på företag att redovisa skatter och avgifter rätt. Och det är väldigt kännbart för en enskild näringsidkare om Skatteverket upptäcker fel. Då måste man ställa mycket höga krav även på det offentliga.

Inte ens Skatteverket sköter sin egen moms korrekt. Bland annat upptäckte Riksrevisionen att myndigheten som ansvarar för beskattning själva gjort fel i många år när det gäller moms på fastighetstjänster.

Riksrevisionen borde gräva djupare i den offentliga sfären, som i skatteavseende är en kontrollfri zon. Mycket djupare. Det är t ex inte ovanligt att offentliga verksamheter köper svart för att minska sina kostnader. Jag har exempel på hur kommuner köpt tjänster där leverantören hämtat ut varor från en butik vilka har fakturerats kommunen.

Har du andra exempel på svarta affärer i offentlig sektor? Berätta i kommentarsfältet eller mejla janne@driva-eget.se.