Skriv myndigheters namn med liten bokstav

Janne Näsström

Publicerades: 27 augusti, 2015

Offentliga aktörer av alla de slag vill gärna leka företagare. Eller rättare sagt göra som de tror att företagare gör. Bland annat tror de att vi balanserar runt med drinkar på mingelpartyn och därför har diverse myndigheter genom åren hyrt in sig på fashionabla ställen och smörjt sig med gåslever.

För att bli mer företagslika så lägger de även stor kraft på logotyper och grafiska profiler. Och är väldigt noggrann med att skriva myndighetens namn med stor begynnelsebokstav. Det blir Skatteverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Samma sak gäller kommunala inrättningar som Stadsbyggnadskontor och Skolförvaltning.

En myndighet är en funktion, ungefär som en toalett. Deras uppgift är att betjäna medborgare och företag, inte att leka företagare.

Trivs de inte i rollen att betjäna folket, så får de säga upp sig och bli företagare på riktigt.

Som en liten påminnelse om sakförhållandet föreslår jag att namn på myndigheter alltid skrivs med liten begynnelsebokstav.