Slopad bolagsskatt är bättre än utdelning enligt 3:12-reglerna

Janne Näsström

Publicerades: 29 maj, 2014

Jag har länge stört mig på 3:12-reglerna. De används för skatteplanering av bland andra anställda i storföretag och av politiker med riksdagspension. Värdet för riktiga företagare är mer tveksamt.

Driva Egets Anders Andersson har ett enkelt och bra förslag som gynnar småföretagare. Läs mer om det här.

Här är ett alternativ, mer radikalt och med fokus på riktiga företagares situation.

Först bakgrunden.

1: Merparten av skatter och avgifter tas direkt eller indirekt ut på löner. Skalfördelarna gör att stora företag har en lägre lönekostnadsandel än små. Lägg därtill att vi småföretagare utnyttjar trygghetssystemet avsevärt mindre, men betalar lika hög arbetsgivaravgift. I förhållande till omsättningen är de minsta företagen landets i särklass största nettobetalarna av skatter och avgifter.

2: Småföretag återför i högre utsträckning vinster till bolaget för att upprätthålla aktiekapitalet, bygga en buffert och investera i framtiden.

3: Aktieutdelning enligt nuvarande 3:12-regler lönar sig först efter att man skattat för en lön upp till brytpunkten för statlig skatt, för närvarande drygt 35 000 kr i månaden. 3:12-reglerna gynnar i första hand dem som har sin försörjning upp till brytpunkten från annat håll, t ex riksdagspension.

Utifrån dessa tre parametrar synes lösningen för mig vara självklar:

1: Slopa 3:12-reglerna och beskatta utdelning även från fåmansbolag som kapitalvinst, alltså 30 procent i skatt.

2: Slopa bolagsskatten i fåmansbolag. Hela vinsten kan återföras till verksamheten, för att bygga reserver och utveckla verksamheten. Idag tar staten 22 procent i skatt på framtidssatsningar.

Idag är bolagsskatten 22 procent och skatten på utdelning enligt 3:12-reglerna 20 procent. Mitt förslag minskar den totala skatten även vid aktieutdelning och balanserar till viss del den ojämlika fördelningen av skatteuttag från små och stora företag.