Småföretag tvingas agera bank åt storföretag och myndigheter

Janne Näsström

Publicerades: 28 november, 2012

Som jag skrev i mitt förra inlägg är förslaget att lagstifta om 30 dagars kredit regeringens viktigaste beslut för oss småföretagare på två mandatperioder.

Tyvärr fattar medierna noll. Svenska Dagbladet publicerade en notis i ämnet härom dagen, men mer har inte hörts. Driva Egets nyhet  i ämnet finns här.

Varför är beslutet så viktigt? För att storföretag och offentlig sektor har urdålig betalningsmoral. Exemplen är många på hur fina börsbolag tvingat sina underleverantörer till så långa kredittider som 120 dagar.

Varför tror du att fakturaköp och fakturabelåning har fått sådan omfattning? För att storföretag och offentlig sektor vägrar betala på 30 dagar.

Köp och belåning av fakturor är en stor börda för småföretag. Vid första anblicken verkar det vara en bra lösning. Faxa över originalfakturan så har du 95 procent av beloppet samma dag. Det kan vara vettigt i enstaka fall, men allt fler småföretagare, i synnerhet tillverkande företag, tvingas idag belåna och sälja samtliga fakturor för att klara likviditeten.

Ett litet tillverkande företag arbetar med små marginaler. Välskötta sådana har en vinstmarginal på 5-10 procent. Att betala och sälja alla fakturor kostar 5 procent av omsättningen, halva eller hela vinsten. Det är en svindyr finansiering, särskilt om alternativet är att kunderna betalar på 30 dagar.

Börsföretagen och offentlig sektor använder systematiskt småföretagare som bank. Ju längre bort från slutförbrukaren du befinner dig i förädlingskedjan, desto större risker och räntekostnader förväntas du ta. Börsdirektörernas bonusar byggs till inte så liten omfattning av plundrade småföretag.

Därför är lagförslaget om 30 dagars kredittid det bästa beslut som sittande regering har fattat.