Småföretagare är en icke-fråga i årets valrörelse

Janne Näsström

Publicerades: 16 januari, 2014

Vi småföretagare finns inte med i årets valrörelse. Jag har själv försökt sätta fart på diskussionerna om oss och våra villkor.

Mina debattartiklar möts i huvudsak med avsnoppningar: ”Vi har tagit del av ert debattinlägg som sänts till oss. Vi ser dock inga möjligheter att publicera bidraget inom överskådlig tid”.

De kunde lika gärna svara far åt …

En av tidningarna gick utanför den standardiserade mallen och gav ett nyanserat svar.

”Tack för din text! Vi har väldigt fullt just nu och tackar därför nej den här gången. Men ämnet är intressant. Återkom därför gärna när frågan syns tydligt i nyhetsfloden, till exempel när det kommer ett utspel om egenföretagande”.

Slutsatsen är att vi småföretagare är iskalla i årets val. Allt fokus ligger på landets viktigaste människor, den anställda urbana medelklassen.

Just nu handlar debatten om mycket skola och lite vård. Vilket är en sensation i sig. Vanligen brukar bara en fråga åt gången få plats i den svenska debatten.

Längre fram i valrörelsen kommer jobben upp på agendan och då blir i vanlig ordning vi småföretagare utpekade som någon annan som ska lösa den saken med obegränsat personligt ansvar och den egna villan som säkerhet.

För det är så politikerna ser på oss. Som soptunnor som förväntas ta hand om lågutbildade, sjuka, långtidsarbetslösa och andra svaga grupper som storföretag och offentlig sektor inte vill veta av.

På egen hand är vi småföretagare ointressanta, eftersom vi som försörjer oss på våra verksamheter och kan anställa andra är färre än fem procent av valmanskåren.