Småföretagare blir syndabockar när vinsterna kritiseras

Janne Näsström

Publicerades: 23 maj, 2014

Vinst är en av huvudfrågorna i årets val. Vinster i välfärden närmare bestämt, men i det allmänna medvetandet handlar det om vinster över huvud taget.

Ytterst få väljare känner en börsdirektör eller VD för ett riskkapitalbolag. Istället låter de ilskan gå ut över företagare i omgivningen, småföretagare. Och det är inte bara enskilda personer som skyller girigheten på oss. Det gör i praktiken även lagstiftarna. Exempel är att vi är spärrade från olika former av stöd, beroende på att vi anses ha ett enskilt vinstintresse.

Vad är då vinst? Det är en definitionsfråga.

Till att börja med måste alla företag, oavsett verksamhetsform och ägare, enligt lag ha ett vinstsyfte. Att driva företag utan vinstsyfte är olagligt. Det gäller även offentligt ägda företag. Det kommunägda näringslivsbolaget i din hemkommun har vinst som främsta syfte. Allt annat är olagligt.

I den enklaste formen av företag, enskild firma, existerar inte begreppet lön. I princip skattar man och betalar egenavgift för mellanskillnaden mellan intäkter och utgifter. I det här sammanhanget är vinsten detsamma som företagarens levebröd.

För ett aktiebolag är det annorlunda. Ägarens lön räknas som en kostnad. Vinsten är mellanskillnaden mellan intäkter och kostnader inklusive utbetalda löner. Men i praktiken produkten inte vinst av samma slag som i storföretag.

Det lönar sig inte att ta ut vinst ur sitt aktiebolag förrän man har betalat sig själv en lön på minst 420 000 kronor, 35 000 kronor i månaden. Anledningen är att du på utdelningen måste betala både bolagsskatt och skatt på utdelningen, utan att du får tillgodoräkna dig pension, sjukpenning eller A-kassa.

Vidare måste du hela tiden skatta fram en vinst, betala bolagsskatt och återföra pengarna till verksamheten för att hålla aktiekapitalet intakt och helst skapa en ekonomisk buffert.

Tyvärr fattar ytterst få det här. Allra minst politikerna som har för vana att starta bolag efter karriären, leva på riksdagspensionen och ta ut lågbeskattad utdelning ur sitt bolag.

För oss småföretagare innebär den pågående debatten om vinst att vi småföretagare blir uthängda för att vi tar ut vita löner och betalar skatter och avgifter för oss själva och våra anställda.

Vad förväntas vi göra? Leva på bidrag och jobba svart?