Sociala medier ökar lavinartat

Katarina Widoff

Publicerades: 20 november, 2009

Den senaste tiden har det kommit upp en ny debatt kring sociala medier. Denna gång handlar det om hur vi kan använda dem för att öka marknadsföringen av våra företag.

Matvaruaffärer vid Fridhemsplan har lagt upp sidor med erbjudanden via vissa sociala medier och de kunder som har gått med dem där får rabatten, inga andra. De twittrar också ut erbjudanden.

Nya grepp men fortfarande är det många som är oroliga för att de sociala medierna inte skulle vara tillräckligt säkra och flera företag spärrar dem för sina medarbetare.

Hur kan vi undvika att personal pratar illa om företaget? Och hur kan vi undvika att andra, som kunder eller presumtiva kunder, pratar illa om företaget?

Det går inte, men vi kan stävja det. Och det bara genom att följa vad som sägs.
Ta fram en strategi för hur du har tänkt att finnas på nätet och hur du ska bemöta kritik och lita på dina kunder, många gånger kommer de att besvara frågan och skapa dialog.

Jag var på ett föredrag där inledningen var att Obama och USA’s regering tar de sociala reglerna på allvar, de har förstått att de kan nå fördelar med att de når sina målgrupper i de kanaler som de är vana att få kontakt via. Och om nu ledaren för en av världens största ekonomier vågar lita på tekniken och säkerheten så tror jag att också du och jag vågar det.

Dialog det känns rätt och ger både en möjlighet att skräddarsy kommunikationen till enstaka kunder eller kundgrupper men också en bekräftelse på att nätverkssamhället ersätter industrisamhället. Då varje individ var en bricka i spelet för fabrikens överlevnad, nu är vi en del av helheten, hur stor beror på oss själva.

På Facebook har jag nu lagt upp KOMFAB, dels KomfabsKatarina och dels en fan-sida. Det ska bli spännande och hur det påverkar mitt sätt att skicka ut inbjudningar till de event och kurser som jag arrangerar.

Vi ses i vimlet! hälsar Katarina