Sprid riskerna och bestäm själv

Anders Andersson

Publicerades: 18 juni, 2010

I Göteborg blev det placeringsråd till bl a Kristofer Olmark och Sara Lindström. T h: Macus Ölvestad på Jibréus & Ölvestad.

Visst är det bra för aktiekurserna att 75 procent av de svenska bolagens senaste kvartalsrapporter var bättre än vad analytikerna trott. Men skuldkrisen i Grekland och andra länder drar kurserna åt andra hållet.

Jag diskuterade i går framtiden för olika placeringar på restaurang Palace i Göteborg tillsammans med drygt 100 göteborgare och representanter för olika placeringsalternativ.

Hittills i år har aktieindex i Sverige gått upp med drygt tio procent. Men hur ska det fortsätta?

Vad du ska tro om det beror på vad du tror om eurokrisen i Europa, USA, Kina, räntan, inflationen och framförallt om du tror att de svenska aktiebolagen ska fortsätta att överraska analytikerna positivt. Jag visade en OH-bild med frågor kring detta (ligger här på Driva Egets Facebookssida)

Själv är jag positiv till svenska aktier i nya numret av Driva Eget. Sveriges ekonomi är bland de allra bästa i Europa. Därför består nu 40 procent av medelriskportföljens innehåll i svenska aktier eller aktiefonder och 30 procent i utländska.

Hur du själv blandar olika placeringar beror på vad du tror om framtiden, vilken risk du vill ta och hur länge du ska undvara dina pengar. Men en sak är jag säker på - det gäller att sprida riskerna på olika typer av placeringar. Att göra det är mitt första råd.

Jag är oberoende och propagerar inte för något särskilt placeringsföretag, så jag ställde kritiska frågor till representanterna för dessa när de presenterat sina produkter. Jag kunde dock konstatera att deras alternativ hade en fördel som man kan se med objektiva ögon ? de följer inte vårt svenska aktieindex, och sådant kan vara bra för den som vill ha riskspridning. Det var försäkringsföretaget Anea, som säljer kapitalförsäkring och dessa olika placeringsalternativ:

  • Garantum. som ger oss aktieindexobligationer som nu finns i en mängd olika varianter ned olika risk och olika marknader.
  • Realfond Ryssland, som köper jordbruksmark utanför Moskva, sköter byråkratin med avstyckning och sedan säljer villatomter.
  • Realfond Skog, som köper skogsfastigheter i Baltikum, avverkar skog och räknar med att sälja med vinst efter fem år.
  • Simplicity Afrika, som är en aktiefond med aktier från Sydafrika och andra afrikanska bolag.

Kring allt detta har jag ett andra råd som är det allra viktigast:

  • Lyssna på många experter, men bilda dig en egen uppfattning och bestäm sedan själv hur du ska placera dina och företagets pengar. 
     

Här glada deltagare i pausen på balkongen till restaurang Palace.