Strunta i företagsklimatet – satsa på bra klimat för företagare

Janne Näsström

Publicerades: 3 november, 2015

Sveriges kommuner tävlar i bästa företagsklimat. Det har lite att göra med verkligheten för enskilda företagare. Dessutom är metoderna tveksamma.

Vi börjar med metodkritiken. Är det representativa urval eller är det bara medlemmar i Svenskt Näringsliv som svarar på enkäten? Det utesluter i så fall flertalet ensamföretagare. Vidare är antalet respondenter inte tillräckligt stort för att resultaten ska vara statistiskt säkerställda.

Det finns även problem i statistikdelen. Storstadsregionerna gynnas, bland annat genom att företag är skrivna i kommuner där de inte har någon verksamhet. Alla varuhus i en av landets större teknikkedjor är t ex skrivna i Danderyd. Vidare har storstäderna avsevärt bättre infrastruktur än vad befolkningen motiverar, beroende på att de är nav i IT- och trafiksystem. Ett annat faktum som ger utslag i statistiken är att ju högre lönerna är av anställning, desto fler driver hobbyföretag.

Men jag kan stå ut med det här så länge statistiken används för att skapa opinion för företagarnas sak. Det stora problemet är att det inte finns något allmängiltigt företagsklimat. Det viktiga är vilket bemötande varje enskild företagare får. Vilket varierar beroende på vem man är och vad man sysslar med.

Ett generellt problem på landsorten är att det fjäskas för utifrån kommande i dyrbara kostymer medan de på orten verksamma företagarna inte är vatten värda. Det finns också stora skillnader i bemötande mellan olika branscher. Det beror bland annat på inom vilka branscher kommun och näringslivsbolag fått bidrag för att driva projekt.

Enligt min uppfattning klarar myndigheter och andra inte av att se och möta den enskilde företagaren. Därför är det på sin plats att påminna om den viktigaste av alla lagar, regeringsformen. Andra paragrafen i denna grundlags första kapitel börjar så här:

”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”.

Företagare är också människor och ska bemötas som individer. Tyvärr betraktas vi företagare alltför ofta som onödiga utväxter på juridiska personer.

Det vore på sin plats att strunta i att mäta klimatet för juridiska personer och lägga kraften på att bemöta företagsamma människor på ett bra sätt.