Trögt att ha många inblandade – hur tacklar man det?

Lisbet Olofsson

Publicerades: 29 maj, 2012

Jag har varit inblandade i många projekt. Det har lärt mig flera saker –  som att ju fler som vill vara med och bestämma desto trögare blir hela
projektet att genomföra.

De som äger projektet vill ha en alltför STOR  summa pengar vilket suger ur en massa ur budget som  ska gynna de som allt riktas mot.

Jag har dessutom varit med om att jag blivit ”snodd” på idén. Om jag vill skriva sekretssavtal  för att undvika  sådant kan jag framstå som  att jag är oseriös  och jobbig.

Detta är därför min verklighet och många småföretagares:

  • Inga pengar in förrän projektet är i hamn — och med en risk att någon tar idén innan dess.

Tröghet med att ha fler inblandade alltså. Välkommen med förslag om hur man kan tackla detta?

 

Lisbet
Hälsozam