Vad är det som ska få småföretagen att anställa?

Anders Andersson

Publicerades: 2 september, 2011

Hur kan vi tillsammans i Sverige nästa år bäst använda 10-15 miljarder?

Det är vad Anders Borg har kvar till höstbudgetens reformer nu när han efter augustiraset på börsen sänkt tillväxtprognosen från 3,8 till 1,3 procent nästa år.

Något femte jobbskatteavdrag fick han förstås då inte råd med – och på köpet undvek regeringen risk för förtroendekris i riksdagen.

Alla regeringspartier borde nu släppa all prestige och valtaktik och ställa sig en enda fråga:

Var gör 10-15 miljarder mest nytta för vårt gemensamma bästa i det ekonomiska läge som nu så plötsligt anses ha blivit så kärvt?

– Sänkt krogmoms, säger Fredrik Reinfeldt och en del andra och vill spendera 5,4 miljoner av reformutrymmet på detta.
 

Det är vansinnigt att som i dag ha olika momssatser på serverad mat (25 procent ) och icke serverad mat (12 procent) och detta måste rättas.

Men vänta med det. Det måste finnas viktigare saker just nu.

Satsningen på infrastruktur med utbyggnad av vägar och järnvägar är en sådan sak. Beskedet om 165 miljoner för att ge bredband till landsnbygden är en annan bra åtgärd som kommer i budgeten. Det ger ny arbetstillfällen. Men det måste till mer.

För det handlar om att få fler jobb. Och var hittar vi dessa?

Ja inte är det hos storföretagen. Det är de riktigt små företagen och inte de stora som kan skapa nya jobb.

Fundera över hur vi ska få fler småföretag att anställa – och få fler anställda att säga upp säg och starta eget. Fundera över det och kommentera i rutan under detta inlägg. Alla idéer måste upp på bordet. Det måste till radikala grepp.

  • Kanske skulle företagen helt slippa sociala avgifter för den förste anställde under de två första åren.
  • Varför inte utvidga Rotavdraget till flera branscher? Både Rot och Rut har visat sig vara självfinnansierade.
  • Kanske skulle en anställd som slutar och starta eget få ett F-skatteavdrag under första året för att ha råd med alla extrakostnader som då kommer.

Vad tycker du?

Företagarförbundet har frågat sina medlemmar vad som hindrar dem från att anställa.

– Sjuklöneansvaret svarade fyra av fem tillfrågade.

De är med rätta irriterade över att de ska behöva betala sjuklön under anställdas två första sjukveckor och oroliga för att få kostnader för både sjuklön och lön till den sjukes ersättare.

När Företagarförbundet frågade politikerna sa kristdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att de trodde att detta var en stor anledning till att småföretagen inte vill anställa.

Detta borde Anders Borg & Co ta fasta på i höstbudgeten. Småföretagen får i varje fall inte ännu en gång glömmas bort .