Vår kopia i Afrika

Henrik Hall

Publicerades: 26 mars, 2015

Den här bloggen skulle egentligen ha handlat om Kamerun. Närmare bestämt om fyra nyföretagare i Kamerun som fått startkapital från Sverige. Jag ringde Anders, Driva Egets grundare och dåvarande chefredaktör, för nära tre år sedan för att försöka intressera honom för att göra en artikelserie om de fyra unga kamerunskornas väg från nyföretagare till framgångsrika entreprenörer. Den klokare och mer erfarne Anders såg ingen hållbar artikelserie framför sig, men väl en potentiell bloggare. Tack för förtroendet!

Ändå har jag fram tills nu aldrig skrivit om Kamerun och de fyra entreprenörerna. Det har helt enkelt funnits för mycket annat spännande att skriva om. Men nu är det på tiden, nyss hemkommen från en resa till Kamerun som jag är.

Först lite bakgrund. Svenskar vet ju som bekant oftast inte mycket mer om Kamerun än att det ser mörkt ut på avbytarbänken och att Samuel Eto tog vid där Roger Milla lagt grunden.

Trots att Kamerun ligger i hjärtat av Afrika och har både tyska, franska och engelska koloniala rötter, är det förbluffande mycket som påminner om Sverige. Människor är vänliga, men absolut inte påträngande. Du går oantastad och obesvärad på gatorna i Kameruns alla större städer, såväl dag som natt.

Likt hos svenskar, ja kanske alla jordens folk, är bilen ett älskat transportmedel. Kollektivtrafik tar man när inget annat står till buds.

Att sitta ute och ta en öl i goda vänners lag står högt i kurs bland kamerunier, precis som hos svenskar. Kristendom är den vanligaste religionen, men andra religioner, t ex islam, praktiseras och accepteras utan problem. Politik diskuteras gärna och kritiken mot statsmakterna är stundtals hård, men att själv engagera sig i ett politiskt parti, det lockar inte heller flertalet kamerunier. TV tittar kamerunier mer än gärna på och helst då lättare underhållning och musik. Mobiltelefonen är en kär ägodel som används flitigt av främst unga människor för att hålla daglig kontakt med vänner och bekanta.

Öppenheten och nyfikenheten gentemot omvärlden är stor – relativt många kamerunier har studerat eller arbetat utomlands och många av dem har blivit kvar där – men samtidigt är den allmänna meningen där precis som här att de egna lösningarna oftast är bäst. Kunskapen om omvärlden är stor hos vissa, särskilt de som rest, men huvuddelen håller blicken främst på sin egen lokala värld, ett mönster som känns bekant.

Intresset för att driva egna företag är i allmänhet inte särskilt stort. En trygg och inte särskilt krävande anställning i offentliga sektorn tenderar att stå högt i kurs bland många, såvida inte privata sektorn betalar bättre (vilket inte alltid är fallet i Kamerun).

Män och kvinnor deltar sida vid sida i arbetslivet inom de flesta yrken och det finns inga synbara restriktioner för kvinnors deltagande i samhällslivet. Familjelivet är betydelsefullt. Att barnens skolgång är viktig för deras framtid, skriver de flesta under på.

Statsmakterna har en försmak för byråkrati och kontroll, inte alltid helt begriplig, men ändå i stora drag accepterad av befolkningen.

Rent geografiskt finns en stor hamnstad i väst, medan huvudstaden ligger längre österut, de finaste stränderna finns i södra delen av landet och den nordliga delen är både vidsträckt, delvis annorlunda än resten av landet och sällan besökt av befolkningsmajoriteten i södra och centrala delarna av landet.

Se där en hel hoper likheter mellan Kamerun och Sverige. Nästa vecka tittar vi närmare på vad som skiljer länderna åt.