Värderingar superviktiga idag!

Helena Kubicek Boye

Publicerades: 21 augusti, 2012

Vi börjar intressera oss allt mer personligen av om vi verkligen lever som vi lär. Den senaste vågen inom KBT handlar just om detta, ACT, att leva enligt sina värderingar och skapa god kvalitet och hållbarhet i livet. Detsamma gäller företag såväl stora som små.

Idag skapar företag hållbarhet genom att bygga goda relationer till sina kunder och partners. OM företaget inte är medveten om sina värderingsprofil och hur man förmedlar värderingar kan det leda till såväl badwill som dåliga relationer och minskad omsättning. Detta har alltfler tagit fasta på och vi på Psykologilabbet har nyligen deltagit i ett spännande projekt som just handlar om några av landets största företags värdegrunder.

Ledningsgrupper börjar nu jobba mer värderingsinriktat både på individ och gruppnivå och allt handlar egentligen i grund och botten om att våga stå upp sina och företagets ideal, våga leva som man lär och inte hamna i diskrepens där man tycker en sak och levererar något annat.

En samstämmighet mellan värdering och beteende är målet och det skapar en trovärdighet som är så viktig idag i en snabb interaktiv värld.