Värderingsarbetet som har skapat Sveriges snabbast växande börsbolag!

Claes Knutson

Publicerades: 9 december, 2014

Under flera års tid har jag haft glädjen att arbeta med det börsnoterade spelutvecklingsbolaget Net Entertainment, i projekt för att utveckla företagets värderingar och målstyrning.

Net Entertainment är börsens snabbast växande företag. Sedan börsintroduktionen 2007 har börsvärdet ökat med 1 500 procent. Hittills i år har omsättningen stigit med 35 procent, och resultatet ökat med 45 procent. Inte illa!

Hur är det möjligt? Vad gör att ett företag år efter år klarar av att åstadkomma snabbare tillväxt och bättre resultatmarginaler än marknaden som helhet?

I en intervju med ekonomijournalisten Gunnar Loxdal svarade bolagets VD Per Eriksson på frågan. Hans slutsats är att hemligheten bakom framgångarna är bolagets företagskultur, som baseras på att de självdrivande medarbetarna står för utvecklingskraften.

– I en marknad som växer snabbt är det viktigt att vara flexibel och ta snabba steg som positionerar oss inför morgondagen. Vi måste hela tiden ligga före konkurrenterna. Då gäller det att vi har en stark innovationskraft.

Han pekar också på vikten av tydliga mål, som är kända av alla, och en stor öppenhet kring vad som händer i verksamheten.

– Det är häftigt att ha medarbetare som inte bara sitter och väntar på beslut, utan själva är beslutsfähiga hela tiden! I vår organisation krävs det hela tiden många och snabba beslut. Då går det inte att kortsluta verksamheten genom att skicka allting vidare till högre ort.

Per Erikssons tips till den som vill arbeta mer värderingsstyrt

1. Våga släppa greppet! Du har medarbetare som vill ta ansvar, lär dig lita på det självdrivet som finns hos varje individ.

2. Våga lita på värderingarna! I en snabbrörlig organisation måste besluten fattas av varje medarbetar – inte av cheferna. Då gäller det att kunna lita på att värderingarna fungerar som styrmedel!

3. Sätt tydliga mål och följ upp dem! Utan tydliga mål, och utan tydlig uppföljning finns det risk för anarki. Men får man det att fungera, går det att åstadkomma storverk.

Kort om Net Entertainment

Net Entertainment har verksamhet i flera länder olika länder i Europa och har drygt 600 sysselsatta med totalt inte mindre än 23 olika nationaliteter. Bolaget grundades 1996, och är i dag ett av Europas ledande utvecklingsföretag inom casinospel på Internet. Vd för bolaget är sedan mars 2012 Per Eriksson, närmast tidigare vd för Dustin. Styrelseordförande är Vigo Carlund,

Bolagets börsvärde uppgår i skrivande stund till cirka 9 miljarder kronor.

Under det senaste året har 16,3 miljarder transaktioner genomförts via Net Entertainments plattformar för kasinospel.