Varför betraktas företagares kunskaper som värdelösa?

Janne Näsström

Publicerades: 16 maj, 2013

Hur kommer det sig att kunskap och egen erfarenhet av företagande anses värdelöst, medan det är värdefullt att boka lokal och beställa kaffe?

Jag tänker på alla företagare som jobbar gratis åt myndigheter och olika näringsfrämjande aktörer. Det är ambassadörer för kvinnors företagande, mentorer, föreläsare på Starta Eget-kurser och så vidare. Det är ideellt arbete för hela slanten. Belöningen är, för de mest engagerade, att få skaka hand med näringsminister Annie Lööf.

Samtidigt tar näringsfrämjarna ut fulla löner för att boka lokal och beställa kaffe till de möten där ideellt arbetande företagare är dragplåstren.

Det är precis som om vi företagare vore en religiös sekt och att vårt stora mål i livet är att frälsa andra för vår lära. Och att näringsfrämjarna därför gör oss en stor tjänst genom att låta oss arbeta gratis.

Jag vet inte hur andra företagare resonerar, men själv har jag inte minsta lust att frälsa omvärlden och skaffa mig en massa konkurrenter. Helst av allt skulle jag vilja vara ensam i min nisch, men framför allt handlar mitt företagande om att uppfylla mina egna drömmar. Min dröm är inte att göra hela svenska folket till företagare.

Hur kan jag då påstå att många års erfarenheter och kunskaper anses sakna värde? Pengar är endast och enbart ett verktyg för att sätta värde på varor och tjänster. De är mätinstrument för underliggande värden. Det som är gratis är värdelöst och ju värdefullare, desto dyrare blir varan eller tjänsten.

Slutsatsen blir att det är värdefullare att beställa kaffe än att dela med sig av ett livs erfarenheter av företagande.

Ett återkommande argument för att ställa upp gratis, är att vi företagare skapar kontakter och skaffar oss kunder. På 1990-talet medverkade jag på otaliga möten och kurser arrangerade av Almi. Deltagarna antecknade så att pennorna glödde, men min dåvarande reklambyrå fick inte ett enda uppdrag den här vägen, inte ens från Almi. Inte så märkligt, jag ställde upp gratis och visade därmed att mina kunskaper var värdelösa.