Varför har politikerna svårt att fatta vad som leder till verklig tillväxt?

Claes Knutson

Publicerades: 2 december, 2013

Varför är det så svårt för politiker att begripa vilka förutsättningar som verkligen gynnar skapandet av challengerföretag?

Om mindre än ett år har vi val i Sverige.

Som så ofta i valtider skyndar partier av alla färger att krama om oss småföretagare. Det är småföretagen som ska rädda Sverige, heter det. Om Sverige kryllar av småföretagare, så går arbetslöshetssiffrorna automatiskt åt rätt håll, hela Sverige får leva, och det blir mer pengar till vård-skola-omsorg.

Det märkliga är bara att politikerna har väldigt svårt för att på allvar förbättra förutsättningarna för företagande. Åtminstone på ett sådant sätt att skapandet av challengerföretag verkligen gynnas.

Ändå finns det faktiskt svart på vitt vad som behövs för att snabbväxande entreprenörsföretag ska lyckas!

Forskningscentrumet Entreprenörskapsforum tar varje år fram en rapport om vad som gynnar entreprenörsdriven tillväxt.

Årets rapport heter ”Institutioner och incitament för innovation” med undertiteln ”Entreprenöriella vägval för svensk tillväxt”. På 130 sidor framgår väldigt tydligt vad som behöver göras för att gynna snabbväxande entreprenörsföretag – med andra ord challengerföretag som utmanar världen.

Några exempel:

• Satsa på challengers! En slutsats är att förekomsten av många småföretag inte alls bidrar till ekonomisk tillväxt i samhället! Visst är det trevligt och bra med många småföretagare med enmansbolag. Men det leder inte till hög tillväxt totalt. Det man istället bör göra (fast helst både och) är att satsa på företag som kan och vill växa och utmana världen – challengerföretagen! De är de som leder till ekonomisk tillväxt för ett samhälle som helhet.

• Tillåt förmånliga personaloptioner! En annan av slutsatserna är att skatterna på personaloptioner skulle behöva bli mer gynnsamma. Förmånligt beskattade optioner har bidragit till den ekonomiska succén i Silicon Valley, eftersom det gör att nystartade entreprenörsbolag kan locka med en extra morot för att rekrytera experter från andra företag.

Trots att de förändringarna skulle vara väldigt gynnsamma för tillväxten, misstänker jag att vi inte får se några politiker tala sig varma för dem i valrörelsen.

Lågt beskattade personaloptioner till experter och gynnande av verkliga challengerföretag istället för småföretag i glesbygd, är kanske inget man vinner röster på …

Att vinna röster är politikerns drivkraft, (helst genom ”sitta-i-sandlådan-och-kasta-grejor-på-varandra-debatter”) och inte genom att ”förändra världen” på riktigt. De vill trygga sin omedelbara framtid och position.

Ten and out …