Varför skulle en krigsherre som Obama få fredspriset?

Katarina Widoff

Publicerades: 10 oktober, 2009

Jag tror att Obama som president för USA kan gör gott för världen. Men någon större övertro har jag inte, och jag trycker inte heller att han är en av världens bästa fredsmänniskor just nu. Obama är en krigsherre med soldater i främmande länder som för krig. Kanske för den goda saken skull. Men alla föräldrar (i alla kulturer?) har väl alltid sagt att man inte ska bråka?

Fred för mig är när det råder harmoni, när det görs något extra och när demokrati råder. Och något extra för andra är det många som gör, ofta i det gömda utan medias starka strålkastare.

Muhammed Yunus med sin bangladeshiska Grameen Bank för fattiga var klockren fredspristagare, tycker jag. Och det finns fler som jobbar mot mobbing, för utbildning och jämställdhet, både här i Norden och i övriga världen.

Uppmärksamma dem så ökar bussigheten i världen. Efter att Yunus berättade om sina microlån har flera skapat dessa kredit, även bland våra svenska banker för svenska kunder.

Nobels Fredspris ska gå till någon som har fred i sig och omkring sig OCH som är en förebild. Det tycker i alla fall jag. Och gärna också till någon som nätverkar villkorslöst för andra.

Vi ses i vimlet, hälsar Katarina