Varför struntar Kulturrådet i F-skattsedel?

Janne Näsström

Publicerades: 3 april, 2014

Inom kulturen är det fint att jobba svart och utnyttja gratis arbetskraft. Och det är fult att ha F-skattsedel och betala skatter och avgifter.

Det vet alla som sökt bidrag för verksamhet som luktar kultur. Om du har F-skattsedel så är du utestängd från lokala och regionala bidrag. De är reserverade för ideella föreningar, offentliga institutioner och svartjobbare.

Men det finns även centrala bidrag, som enligt lag bara får delas ut till yrkesmässiga utövare med giltig F-skattsedel. Jag sökte ett sådant i början av året för vår trollerisatsning till sommaren. För pengarna skulle jag bland annat hyra in en regissör, för att få ordentlig fason på vår föreställning.

Jag skickade in en ansökan till Statens Kulturråd om produktionsstöd för fri scenkonst. Min ansökan uppfyllde alla formella krav enligt gällande lag, förordning och Kulturrådets egna regler.

Beslutet kom härom dagen. Det blev avslag, vilket jag hade accepterat om beviljade bidrag uppfyllt grundkraven och utslagsgivande varit konstnärlig kvalitet, förnyelse eller något liknande. Men det visade sig att flertalet som fick stöd inte ens uppfyller grundkraven.

Av 24 beviljade produktionsstöd gick 18 till ideella föreningar. Tio av dem saknar dessutom giltig F-skattsedel.

Visst kan föreningar bedriva näringsverksamhet, men då som ekonomisk förening. Ideella föreningar bygger på att människor arbetar ideellt, utan lön.

Det finns visserligen ingen lagstiftning som reglerar ideella föreningar utan allt bygger på gammal hävd. Men det finns goda skäl för lagstiftaren att reservera statliga kulturbidrag för professionella utövare.

Ideella föreningar räknas som juridiska personer. I praktiken är kontrollen närmast obefintlig och föreningens medlemmar och styrelse har inget personligt ansvar. Därför används föreningar allt oftare för skumraskaffärer. En variant är att starta en ideell förening och sedan beställa varor mot faktura.

Bara här i Västervik finns flera sådana påhittade föreningar som samlat på sig betydande skulder hos Kronofogden. Fogden kan inte göra utmätning hos personerna som står bakom föreningen. Läs mer här.

Alla föreningsaktiva vet också att svarta ersättningar inte är ovanliga. Bara kassören får ett kvitto så är allt lugnt. Om leverantören har F-skattsedel, betalar sina skatter och avgifter behöver man inte bry sig om.

Pengar avsedda för professionella yrkesutövare ska bara gå till företag och ekonomiska föreningar med krav på ordentlig bokföring och fungerande kontrollfunktioner.