Varför tvingas småföretagare betala 115 procent mer för lån?

Janne Näsström

Publicerades: 3 juni, 2013

Angelägna frågor för oss småföretagare får sällan plats i de breda medierna. Men ibland händer det, nu senast när Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist kritiserade bankerna för att småföretagare tvingas betala långt högre räntor än större företag.

Enligt Företagarnas undersökning betalar en ensamföretagare i snitt 7,81 procent i ränta på sin checkräkningskredit. Snitträntan för större företag är 3,64 procent. Skillnaden är 4,17 procentenheter!

Tyvärr har de flesta förträngt kunskapen om skillnaden mellan procent och procentenheter. Vilket kan vara förklaringen till att bankerna slapp så lindrigt undan i debatten.

Sanningen är den att småföretag tvingas betala 115 procent mer! Jag upprepar, 115 procent. Lägg därtill att vi avkrävs personlig borgen och i många fall även inteckning i villan.

Låt mig översätta det till mjölk. Tänk om rika betalade 8 kronor för en liter mjölk, medan fattiga tvingades punga ut med drygt 17 kronor.

I praktiken måste många småföretagare betala ännu mer för sin finansiering, eftersom bankerna styr över dem till factoring, alltså fakturaförsäljning, för att klara sin likviditet.

Varför gör bankerna så här? Det finns två möjliga förklaringar. Den första lyder så här: Bankerna utnyttjar det faktum att småföretagare är i beroendeställning och dåligt organiserade. Tillfället gör tjuven.

Jag har arbetat en  del för banker genom åren och tror inte på den förklaringen. Deras tjänstemän är just tjänstemän och sällan slipade affärsmän. På samma sätt som med bilförsäkringar så handlar det om risk. Är du av manligt kön, under 25 år och bosatt i storstad, så löper du större risk att drabbas av olyckor som leder till kostnader för försäkringsbolagen. Av det följer högre premie.

Räntan är bankens försäkringspremie. Vilket visar att bankerna betraktar småföretagande som en oerhört riskfylld verksamhet, den farligaste av alla som en normal bank finansierar. Det mest riskfyllda en vanlig människa kan ge sig in på. Hur ska man annars förklara monsterräntan och därtill kraven på personlig borgen och villan i pant?

Jag är tämligen övertygad om att räntenivån är en korrekt indikator på risknivån. Och i förlängningen ett betyg på de insatser som sittande regering har gjort för oss småföretagare. Med en genomsnittlig ränta som är 115 procent högre är regeringens småföretagarpolitik en katastrof.

Regeringen borde använda småföretagens ränta som ett styrinstrument för sina insatser, ungefär som Riksbanken använder inflationen.